Actualitat

Ivàlua informa sobre la seva activitat i la cultura de l’avaluació. Coneix tota l’actualitat d’Ivàlua i les activitats pròpies i d’altres organitzacions sobre avaluació.

El mapa d’impactes socials per a l’avaluació de les polítiques d’ocupació realitzat per Ivàlua…

La revisió d’evidència d’Ivàlua ha permès presentar una proposta de nous criteris per mesurar l’impacte real de les polítiques actives d’ocupació amb nous indicadors

Ivàlua llança la sèrie de vídeos divulgatius Avaluació a l’abast

La primera entrega audiovisual explica de manera fàcil i planera Què és avaluar?

L’avaluació del Pla de barris de Barcelona constata el valor d’un nou enfocament basat en la…

L’avaluació d’impacte detecta una certa reducció de la desigualtat urbana entre territoris, malgrat que es tracta d’una anàlisi limitada per la manca de dades