Vés al contingut

Actualitat

Ivàlua informa sobre la seva activitat i la cultura de l’avaluació. Coneix tota l’actualitat d’Ivàlua i les activitats pròpies i d’altres organitzacions sobre avaluació.

El Consell Rector d’Ivàlua aprova la memòria d’activitats que recull el balanç de gestió de la…

• El 2023 s'han lliurat 15 informes d’avaluació i s’han assessorat organitzacions en avaluació amb 8 informes específics lliurats.
• També s’ha treballat en altres projectes d’impuls de la cultura de l’avaluació com vertebrar una comunitat de professionals de l’avaluació, formar en avaluació o impulsar la institucionalització de l’avaluació en el si de l’administració.

L’EAPC ofereix formació sobre l’avaluació per a la presa de decisions per a comandaments de les…

• La formació ha estat dissenyada per Ivàlua, l’AAE del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat i l’AQuAS.
• El Mòdul 7 del Pla de desenvolupament Directiu ofereix eines per incorporar l’avaluació en el dia a dia del personal directiu de l’administració