Vés al contingut

Recomanacions de CEBP per prioritzar avaluacions de programes socials

La Coalition for Evidence-Based Policy ha publicat el document “Practical Evaluation Strategies for Building a Body of Proven-Effective Social Programs”, adreçat a governs, entitats filantròpiques i agències que financen projectes de recerca. L’informe recomana una aproximació més estratègica a l’avaluació, de forma que es maximitzi la possibilitat d’identificar intervencions efectives, que tinguin un impacte real en la millora de problemes socials. La clau és seleccionar molt bé els projectes a avaluar, analitzant la plausibilitat de la seva “teoria del canvi” i de produir els impactes esperats. Aquesta anàlisi s’ha de realitzar sobre la base del coneixement previ existent, que pot variar en funció de si es tracta d’una intervenció nova, d’un programa ja madur, etc.

Les recomanacions del document s’apliquen ja a iniciatives d’”innovació basada en evidències” com ara el Investment in Innovation Fund, el Workforce Innovation Fund o les convocatòries de l’Education Endowment Foundation, entre d’altres.

FONT: Coalition4evidence

[Español]