Recursos

Ivàlua desenvolupa recursos útils per a professionals que fan avaluacions o en gestionen l’encàrrec. Inclou guies pràctiques sobre avaluació; el protocol d’avaluabilitat per conèixer si una política és avaluable; revisions d’evidència útils per a decisors públics; documentació bibliogràfica sobre avaluacions i accés al repositori d’avaluacions de polítiques públiques de Catalunya.

Publicacions en avaluació

Ivàlua realitza guies metodològiques genèriques sobre avaluació de polítiques públiques o sobre temàtiques concretes com a recurs per ajudar als professionals en el moment de portar a terme una avaluació d’un programa o intervenció.
Ivàlua ofereix un toolkit format per eines pràctiques per a iniciar-se pas a pas en el disseny, planificació i avaluació de polítiques públiques destinat a professionals no experts però interessats en conèixer el paper de l’avaluació dins del cicle de les polítiques públiques
El protocol d’avaluabilitat és una eina desenvolupada per Ivàlua que ajuda a conèixer les condicions d’avaluabilitat d’una determinada política pública o programa i, per tant, a poder prioritzar i planificar les avaluacions en base a la seva utilitat.
Ivàlua realitza revisions d’evidència en diferents àmbits rellevants en el món de les polítiques públiques per recollir les evidències existents en el nostre i altres entorns amb l’objectiu que informin la pràctica professional i la presa de decisions sobre problemàtiques concretes.

Serveis en avaluació

Ivàlua i la UPF col·laboren en la creació i manteniment d’una base de dades que constitueix un Repositori d’avaluacions de polítiques públiques i del tercer sector social dutes a terme en l’àmbit territorial de Catalunya. El Repositori és gratuït i obert a tothom que vulgui accedir a avaluacions de polítiques públiques rigoroses i de qualitat. També està obert a les aportacions d’altres administracions i organitzacions que vulguin compartir el seu coneixement.
Ivàlua compta amb un Centre de documentació que té un fons format per documents dels àmbits de l'administració i gestió pública, especialment sobre l'avaluació de polítiques públiques, en diferents suports (llibres, publicacions en sèrie i altres). Consultable en hores convingudes

Recopilació de formats de difusió en avaluació

Ivàlua ofereix policy briefs i infografies que sintetitzen. Coneix d’una forma ràpida i senzilla la tasca avaluadora d’Ivàlua
Ivàlua ofereix accés a les gravacions dels webinars realitzats sobre avaluació per a poder-los recuperar.