Vés al contingut

Ocupació i emprenedoria

L’apartat temàtic Ocupació i emprenedoria aplega projectes d’avaluació, assessorament i revisions d’evidència referents a polítiques de foment  de l’accessibilitat i millora de la qualitat del treball, així com programes d’impuls i suport a l’emprenedoria.

GP 10 - Avaluar l'impacte de les polítiques actives d'ocupació
GP 15 - Guia pràctica d'avaluació de programes del tercer sector social