Vés al contingut

Polítiques d'emprenedoria i suport a les empreses de Barcelona Activa

Les polítiques públiques de foment de l’emprenedoria i d’impuls a les empreses constitueixen una realitat a la majoria de països desenvolupats. En aquest sentit, si ens centrem en les anomenades intervencions toves, que són aquelles que no impliquen la provisió de finançament per part del sector públic, la majoria de països desenvolupen actuacions que, en bona part, poden classificar-se en:

  • Assessorament i formació de nous emprenedors
  • Incubadores empresarials
  • Suport a les PIME facilitant serveis (registre empresarial, informació sobre recursos, etc.) i assessorament o formació en matèries clau (màrqueting, finances, qualitat, etc.).

Les activitats de Barcelona Activa en l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa encaixen en les pràctiques habituals que s’observen a l’entorn internacional.

L'exercici que es du a terme és l'anàlisi de l'avaluabilitat de la política en qüestió. Per això es fa una breu revisió de les avaluacions que s’han fet a nivell internacional d'aquest tipus de programes i es discuteix com es podrien avaluar els programes d’emprenedoria i empresa de Barcelona Activa.

Documents

Donar resposta a preguntes en relació amb l'avaluació dels programes d’emprenedoria i suport a les empreses que ofereix Barcelona Activa.
Els resultats de les escasses avaluacions d’impacte portades a terme en l’àmbit internacional rm aquesta matèria ofereixen un diagnòstic variat: efectes força positius en el cas dels programes de suport a PIMES, resultats força decebedors pel que fa als efectes de les incubadores i, finalment, resultats mixtes dels programes d’impuls a l’emprenedoria.
Les avaluacions realitzades a d’altres països permeten identificar els reptes que pot plantejar l’avaluació dels programes que desenvolupa Barcelona Activa en l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa, i com afrontar-los.
La possibilitat d’explotar les dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE) permetria avaluar impactes com la supervivència, el volum de facturació i la grandària de la plantilla.
Existeix la possibilitat tant de portar a terme avaluacions experimentals (assignant per sorteig les places existents quan hi hagi excessos de demanda) com avaluacions no experimentals (que identifiquin altres empreses o emprenedors, no participants, amb característiques similars als beneficiaris).
Fer avaluacions retrospectives d’impacte tant de les incubadores com dels programes de foment de l’emprenedoria destinats a aturats.
Analitzar els resultats respectant els tempos segons la tipologia d'avaluacions. En el cas de les avaluacions retrospectives l’any 2014 ja podríem tenir resultats d’impacte sobre horitzons temporals de com a mínim 4 anys. En canvi, pel que fa a les avaluacions de caràcter prospectiu, calia esperar fins l’any 2018 per tenir impactes sobre un horitzó temporal equiparable.