Vés al contingut

Comunicació

Ivàlua genera documentació per a la premsa en relació a les seves avaluacions i activitats. Podeu contactar amb nosaltres per qualsevol informació complementària. També podeu consultar el recull de premsa amb les notícies publicades sobre l’activitat d’Ivàlua.

D’altra banda, podeu accedir a totes les notícies sobre Ivàlua i sobre la cultura de l’avaluació a l’apartat Actualitat.

Jordi Miras Llopart
Àrea de Comunicació i Gestió del Coneixement
jordi.miras@ivalua.cat
93 554 53 00