Recursos

Ivàlua desenvolupa recursos útils per a professionals que fan avaluacions o en gestionen l’encàrrec. Inclou guies pràctiques sobre avaluació; el protocol d’avaluabilitat per conèixer si una política és avaluable; revisions d’evidència útils per a decisors públics; documentació bibliogràfica sobre avaluacions i accés al repositori d’avaluacions de polítiques públiques de Catalunya.

Publicacions en avaluació

Ivàlua realitza revisions d’evidència en diferents àmbits rellevants en el món de les polítiques públiques per recollir les evidències existents en el nostre i altres entorns amb l’objectiu que informin la pràctica professional i la presa de decisions sobre problemàtiques concretes.
Ivàlua realitza guies metodològiques genèriques sobre avaluació de polítiques públiques o sobre temàtiques concretes com a recurs per ajudar als professionals en el moment de portar a terme una avaluació d’un programa o intervenció.
Ivàlua ofereix un toolkit format per eines pràctiques per a iniciar-se pas a pas en el disseny, planificació i avaluació de polítiques públiques destinat a professionals no experts però interessats en conèixer el paper de l’avaluació dins del cicle de les polítiques públiques
El protocol d’avaluabilitat és una eina desenvolupada per Ivàlua que ajuda a conèixer les condicions d’avaluabilitat d’una determinada política pública o programa i, per tant, a poder prioritzar i planificar les avaluacions en base a la seva utilitat.

Serveis sobre avaluació

Ivàlua i la UPF col·laboren en la creació i manteniment d’una base de dades que constitueix un Repositori d’avaluacions de polítiques públiques i del tercer sector social dutes a terme en l’àmbit territorial de Catalunya. El Repositori és gratuït i obert a tothom que vulgui accedir a avaluacions de polítiques públiques rigoroses i de qualitat. També està obert a les aportacions d’altres administracions i organitzacions que vulguin compartir el seu coneixement.
Ivàlua compta amb un Centre de documentació que té un fons format per documents dels àmbits de l'administració i gestió pública, especialment sobre l'avaluació de polítiques públiques, en diferents suports (llibres, publicacions en sèrie i altres). Consultable en hores convingudes

Recopilació de formats de difusió

Ivàlua ofereix accés a les gravacions dels webinars realitzats sobre avaluació per a poder-los recuperar.