Skip to main content

Promoció econòmica

L’apartat temàtic Promoció econòmica aplega projectes d’avaluació, assessorament i revisions d’evidència referents a polítiques de creació d’empreses i de suport al teixit empresarial en les seves diferents vessants.

GP 10 - Avaluar l'impacte de les polítiques actives d'ocupació
GP 15 - Guia pràctica d'avaluació de programes del tercer sector social