Vés al contingut

Ajut extraordinari per a petites empreses amb persones en situació d’ERTO

L’any 2020 es van produir fortes restriccions a Catalunya arran de la pandèmia de la COVID-19 que van afectar, d’entre altres, el sector empresarial. L’activitat econòmica se’n va ressentir i per tal de mitigar els efectes negatius de la pandèmia sobre els col·lectiu més afectats, la Generalitat de Catalunya va desplegar un seguit d’ajuts extraordinaris durant l’any 2020 i 2021.

Entre aquests, al febrer de 2021 es va llençar la convocatòria de l’ajut extraordinari per a petites empreses amb persones en ERTO. L’objectiu de l’ajut era incentivar a les empreses que tenien treballadors/es en situació d’ERTO a mantenir aquests llocs de treball. L’ajut consistia en una transferència monetària a les petites empreses de 2.000€ per persona treballadora en situació d’ERTO, amb un topall de 30.000€, sota la condició que l’empresa no reduís la plantilla durant la resta de l’any. L’ajut estava dotat amb 208 milions d’euros i va arribar a 22.640 persones físiques i jurídiques.

Aquest informe analitza l’impacte de l’ajut sobre la salut financera, la plantilla i l’activitat econòmica de les empreses beneficiàries.

Analitzar els efectes de l’ajut sobre la salut financera de les empreses beneficiàries, el manteniment de la plantilla i la recuperació de l’activitat econòmica entre 2020 i 2021.
L’ajut contribueix a la disminució de les ràtios d’endeutament de les empreses de 2.5 punts percentuals. Per contra, no es detecta un impacte de l’ajut en la liquiditat de les empreses beneficiàries o el seu risc d’insolvència.
L’ajut no va tenir impacte en la plantilla de les empreses beneficiàries, que de mitjana durant el 2021 van incrementar la plantilla en la mateixa mesura que les empreses del grup de comparació que no van rebre l’ajut.
No es detecten impactes en la xifra de vendes de les empreses beneficiàries ni en els seus beneficis.
Utilitzar dades actualitzades sobre la problemàtica a la qual es dirigeix l’ajut durant el procés de disseny del mateix, per així poder-lo adaptar a la necessitat del moment de les empreses.
Afinar els criteris d’elegibilitat per millorar la focalització a les empreses amb problemes de liquiditat i risc d’acomiadament.
Implementar mecanismes per revisar que les empreses compleixen els compromisos per rebre ajuts.
Infografia