Vés al contingut

Ajuts i subvencions COVID-19 desplegats per la Generalitat de Catalunya

L’any 2020 es van produir fortes restriccions a Catalunya arran de la pandèmia de la COVID-19 que van afectar, d’entre altres, el sector empresarial. L’activitat econòmica se’n va ressentir i per tal de mitigar els efectes negatius de la pandèmia sobre els col·lectiu més afectats, la Generalitat de Catalunya va desplegar un seguit d’ajuts extraordinaris durant l’any 2020 i 2021.

Aquesta anàlisi conté l'avaluació dels tres principals ajuts convocats per la Generalitat de Catalunya que acumulen un import total de 1.018 milions d'euros. L'avaluació de la implementació s'ha realitzat de manera conjunta en un únic informe, i les avaluacions d'impacte s'han realitzat específicament per cadascun dels ajuts (enllaçades a continuació): 

En aquest context, el Departament d’Economia i Hisenda encarrega una avaluació de la implementació i l'impacte per analitzar com va ser el procés de desplegament d’aquests 3 ajuts i entendre l'impacte que va tenir.  

 

Entendre si els ajuts estaven ben dissenyats i implementats: si les quanties eren suficients, van arribar a qui havia d’arribar, si els tempos van ser adequats, si el procés administratiu va ser fàcil, etc.
Estimar l’impacte causal dels tres ajuts sobre el manteniment de l’activitat econòmica (ajut 1), el manteniment dels llocs de treball (ajut 2) i els ingressos de les famílies (ajut 3).
Emetre recomanacions per futurs ajuts i subvencions a l’activitat econòmica de Catalunya.
Els resultats de l'avaluació del disseny mostren que segons la literatura acadèmica hi ha evidència que les mesures adoptades poden millorar els nivells d’ocupació, supervivència, vendes i ingressos de les empreses i persones autònomes i augmentar els nivells d’ingressos de les persones treballadores afectades per sistemes de regulació temporal de l’ocupació.
Els resultats de l'avaluació de la implementació mostren una cobertura variant segons l’ajut: 30% cobertura mitjana del primer ajut, 63% del segon ajut i 74% de la cobertura mitjana del tercer ajut. Pel que fa al funcionament tècnic, els agents destaquen la simplicitat i agilitat del procés de sol·licitud i tramitació. Al mateix temps, es considera que els ajuts han brindat tranquil·litat a les persones i empreses que els han rebut. Per altra banda, els actors entrevistats destaquen que la quantia dels ajuts no ha estat suficient, a excepció de la de l’ajut als sectors més afectats.
Els resultats de les avaluacions d'impacte es poden consultar als apartats web de cada ajut.
De l’avaluació del disseny se’n deriven les següents recomanacions: adequar la quantitat de l’ajut a rebre (especialment en els nivells d’ingressos més baixos i no limitar-se a repartir el pressupost), revisar les condicions i el llenguatge utilitzat en les bases de l'ajut per millorar-ne l'accessibilitat i no excloure determinades persones o empreses i repensar el disseny per incloure dades i comprovacions necessàries per millorar la gestió de la subvenció i fer-la més homogènia.
L'avaluació de la implementació se'n deriven els següents recomanacions: fer una anàlisi prèvia sobre els recursos necessaris per cobrir les necessitats a les que fa referència l'ajut, adoptar un enfocament de disseny orientat a la gestió i analitzar en quins contextos és apropiat mantenir l'eina del registre previ.
Les recomanacions que se'n deriven de les avaluacions d'impacte es poden consultar als apartats web de cada ajut.
Infografia