Vés al contingut

Ajuts i subvencions COVID-19 desplegats per la Generalitat de Catalunya

L’any 2020 es van produir fortes restriccions a Catalunya arran de la pandèmia de la COVID-19 que van afectar, d’entre altres, el sector empresarial. L’activitat econòmica se’n va ressentir i per tal de mitigar els efectes negatius de la pandèmia sobre els col·lectiu més afectats, la Generalitat de Catalunya va desplegar un seguit d’ajuts extraordinaris durant l’any 2020 i 2021.

Els ajuts i subvencions avaluats en aquest informe són els següents:

  • Ajut extraordinari per a persones autònomes, adreçat a persones autònomes i microempreses per mantenir l’activitat econòmica (ajut 1).
  • Ajut extraordinari per als sectors més afectats per les restriccions o pel manteniment del lloc de treball en ERTO, especialment dirigit a empreses petites pel manteniment de l’ocupació (ajut 2).
  • Ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu, que pretenia pal·liar la pèrdua d’ingressos dels treballadors en ERTO o amb contracte fixe discontinu (ajut 3).

En total, l’import de les convocatòries dels 3 ajuts es situa en els 1.018 milions d’euros, tractant-se de les 3 principals ajudes en quant a quantia aportades per la Generalitat. En aquest context, el Departament d’Economia i Hisenda encarrega una avaluació de la implementació i l'impacte per analitzar com va ser el procés de desplegament d’aquests 3 ajuts i entendre l'impacte que va tenir.  

Entendre si els ajuts estaven ben dissenyats i implementats: si les quanties eren suficients, van arribar a qui havia d’arribar, si els tempos van ser adequats, si el procés administratiu va ser fàcil, etc.
Estimar l’impacte causal dels tres ajuts sobre el manteniment de l’activitat econòmica (ajut 1), el manteniment dels llocs de treball (ajut 2) i els ingressos de les famílies (ajut 3).
Emetre recomanacions per futurs ajuts i subvencions a l’activitat econòmica de Catalunya.