Skip to main content

Cultura

L’apartat temàtic Cultura mostra projectes d’avaluació i assessoraments sobre polítiques públiques de foment del nivell cultural de la població i de millora de les oportunitats de l’accés a la cultura per part de tota la població i dels territoris.

GP 15 - Guia pràctica d'avaluació de programes del tercer sector social