Treballa amb Ivàlua

Procés Actiu | Termini d’enviament de sol·licituds Obert Tècnic/a de Gestió Econòmica
PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ ECONÒMICA D’IVÀLUA
Termini per presentar sol·licituds: 22/4/2021
Procés Actiu | Termini d’enviament de sol·licituds Obert Analista Nivell A1 | Polítiques o Sociologia
PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL D’ANALISTA NIVELL A1 (POLÍTIQUES O SOCIOLOGIA)
Termini per presentar sol·licituds: 22/4/2021

La Xarxa de professionals de l’avaluació té l’objectiu de compartir informació i oportunitats d’avaluació amb les persones i organitzacions que es dediquen professionalment a avaluar polítiques públiques a Catalunya i donar-los a conèixer iniciatives orientades a donar visibilitat a les avaluacions que fan i promoure’n el seu ús.

Formulari d’inscripció

Sorry… This form is closed to new submissions.