Skip to main content

Formació

La formació és un component important en l’estratègia d’Ivàlua, ja que si es vol que la cultura de l’avaluació i l’evidència segueixi creixent al nostre país és necessari que cada dia hi hagi més persones sensibilitzades i formades en aquests àmbits. Per aquest motiu, Ivàlua té diverses iniciatives orientades a reforçar els coneixements sobre avaluació i avaluabilitat tant pels avaluadors com pels decisors del nostre entorn.

A Ivàlua oferim cursos introductoris en matèria d’avaluació:
• Formació en conceptes i utilitat de l’avaluació orientada a capacitar en l’ús de l’evidència i la incorporació de l’avaluació.
• Formació en metodologies quantitatives o qualitatives orientada a aportar coneixements tècnics a professionals.

També dissenyem activitats formatives a mida per institucions i col·lectius específics, així com generem recursos formatius d’accés lliure.
Recursos

D’altra banda, col·laborem amb els principals cursos de grau, postgrau i màsters o en cursos i seminaris en àmbits relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques de Catalunya, generant coneixement especialitzat i promovent l’activitat avaluadora d’Ivàlua.

Formacio Ivalua

Cursos 2020

Cursos 2019

Cursos 2018

 • Dates de realització: 3, 10, 17 i 24 d'octubre de 2018
 • Dates de realització: 12, 14, 19, 21 i 22 de juny de 2018
 • Dates de realització: 11, 16, 18, 23, 25, i 30 de gener i 1 i 6 de febrer de 2018
 • Curs d’introducció a l’avaluació de polítiques públiques (Escola d’Administració Pública de Catalunya)
  Formació a mida
 • Curs d’avaluació de plans locals d’acció internacional (Diputació de Barcelona)
  Formació a mida
 • Curs introductori en avaluació econòmica (Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda)
  Formació a mida
 • Màster en Direcció Pública: L’avaluació com a eina cap a una direcció per resultats (EAPC)
  Col·laboració en formació
 • Màster Interuniversitari de Gestió Pública: Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques (UAB, UB i UPF)
  Col·laboració en formació
 • Postgrau de Direcció i Gestió Pública: disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques (EAPC)
  Col·laboració en formació
 • Curs de Disseny i ús d’objectius i indicadors a l’administració pública: Ús dels indicadors per avaluar les polítiques públiques (EAPC)
  Col·laboració en formació
 • Curs de Contractació pública: Avaluació de polítiques públiques (EAPC)
  Col·laboració en formació
 • Official Master’s Degree in Political Science: The limits to regression analysis in social sciences (UAB)
  Col·laboració en formació
 • Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública: Avaluació de polítiques publiques. EAPC, ICD, UB)
  Col·laboració en formació
 • Avaluació Econòmica de Serveis i Programes Sanitaris i Socials (Hospital San Joan de Déu)
  Col·laboració en formació
 • Màster d’Anàlisi Política i Assessoria Institucional: Introducció a l’avaluació de polítiques publiques. (UB)
  Col·laboració en formació
 • Curs Avaluació Econòmica i Política Sanitària: Coste y carga de la enfermedad (Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb la col·laboració de PSICOST, London School of Economics and Political Science i Universidad Loyola Andalucía Publica de Catalunya
  Col·laboració en formació

Cursos 2017

 • Curs d'introducció a l'avaluació econòmica
  Dates de realització: 8, 10, 15, 17, 22 i 24 de novembre de 2017
 • Curs d'introducció a l'anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques
  Dates de realització: 17, 19, 24, 26 i 30 d'octubre i 2, 7 i 9 de novembre de 2017
 • Curs d'introducció als mètodes qualitatius aplicats a l'avaluació de polítiques públiques
  Dates de realització: 6, 8, 12, 15 i 20 de juny de 2017
 • Màster Interuniversitari de Gestió Pública (UAB-UB-UPF)
  Col·laboració en formació
 • Màster d’Anàlisi Política i Assessorament.Institucional (Universitat de Barcelona)
  Col·laboració en formació
 • Evaluating Public Programmes in a Globalized World (School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington)
  Col·laboració en formació
 • Official Master’s Degree in Political Science (Universitat Autònoma de Barcelona)
  Col·laboració en formació
 • Official Master’s Degree in GLOBED - Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development (Universitat Autònoma de Barcelona)
  Col·laboració en formació
 • Máster Universitario en Política Económica y Economía Pública (Universitat de València)
  Col·laboració en formació
 • Curs Avaluació Econòmica i Política Sanitària (Fundació Sant Joan de Déu)
  Col·laboració en formació

Cursos 2016

 • Curs d'introducció a l'avaluació econòmica
  Dates de realització: Novembre 2016
 • Curs d'introducció a l'anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques
  Dates de realització: Juny 2016
 • Curs d'introducció als mètodes qualitatius aplicats a l'avaluació de polítiques públiques
  Dates de realització: 5, 7, 12, 14, 19 d'abril de 2016
 • Introducció a l’avaluació de polítiques públiques en educació (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
  Formació a mida
 • Introducció a l’avaluació econòmica en l’àmbit sanitari (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya)
  Formació a mida
 • Planificació i avaluació de polítiques locals (Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona)
  Formació a mida
 • Introducció a l’avaluació econòmica (Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda)
  Formació a mida
 • Introducció a l’avaluació de polítiques públiques: definició, tipologia i mètodes (Ajuntament de Terrassa)
  Formació a mida
 • Màster Interuniversitari de Gestió Pública: Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques (UAB, UB i UPF)
  Col·laboració en formació
 • Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals: Curs formatiu marc: Lideratge i Governança Local (Associació Catalana de Municipis i Universitat Autònoma de Barcelona)
  Col·laboració en formació
 • Avaluació Econòmica i Política Sanitària: Curs formatiu marc: X Curs d’Avaluació Econòmica i Política Sanitaria (Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb la col·laboració de PSICOST, London School of Economics and Political Science i Universidad Loyola Andaluc
  Col·laboració en formació

Cursos 2015

 • Curs d'introducció a l'avaluació econòmica
  Dates de realització: Novembre 2015
 • Curs de Formació en mètodes qualitatius aplicats a avaluació de polítiques públiques (Nivell I)
  Dates de realització: Octubre 2015 - ANUL·LAT
 • Curs d'anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques (Nivell I) - ANUL·LAT
  Dates de realització: 12, 15, 19, 22, 26 i 29 de maig; 2 i 5 de juny 2015
 • Curs d’introducció a l’avaluació i Postgrau de Directius de l’Ajuntament BCN EAPC. Ajuntament de Barcelona
  Formació a mida
 • Curs de planificació i avaluació de polítiques locals
  Formació a mida
 • Curs d'avaluació econòmica en l’àmbit de les polítiques socials i econòmica en l’àmbit de justícia. Departament d’Economia i Coneixement
  Formació a mida
 • Màster del Departament de Ciència Política de la UAB
  Col·laboració en formació
 • Mestratge Alta Funció Directiva EAPC
  Col·laboració en formació
 • Curs Gestió de projectes GINSA AIE del Grup Sagessa
  Col·laboració en formació
 • Postgrau de serveis Socials (UAB)
  Col·laboració en formació
 • Sessió introductòria a l'avaluació Generalitat (Girona)
  Col·laboració en formació

Cursos 2014

 • Curs d'introducció a l'avaluació econòmica
  Dates de realització: 13, 14, 20, 21, 27, 28 de novembre 2014
 • Curs de Formació en mètodes qualitatius aplicats a avaluació de polítiques públiques (Nivell I)
  Dates de realització: Octubre-novembre 2014
 • Curs d'anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques (Nivell I)
  Dates de realització: 27 i 29 de maig; 3, 5,19, 25 i 27 de juny 2014 i 1 de juliol
 • Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques (CFAPP)
  Formació a mida
 • Curs d’introducció a l’avaluació. Ajuntament de Barcelona
  Formació a mida
 • Curs de planificació i avaluació de polítiques locals. Diputació de Barcelona. Formació a mida
  Formació a mida
 • Curs d’introducció a l’avaluació. Sindicatura de Comptes
  Formació a mida
 • Curs d’introducció a l’avaluació. Departament de Territori i Sostenibilitat
  Formació a mida
 • Curs de planificació i avaluació de polítiques locals. Diputació de Girona
  Formació a mida
 • Curs d'avaluació econòmica en l’àmbit de les polítiques educatives. Departament d’Economia i Coneixement
  Formació a mida
 • Curs d'avaluació econòmica en l’àmbit de les polítiques socials
  Formació a mida
 • Introducció a l’avaluació. La pràctica de l’avaluació. Màster en Alta Funció Directiva, 8a edició (Escola d'Administració Pública de Catalunya)
  Col·laboració en formació
 • Conceptes bàsics i usos de l'avaluació de programes i polítiques públiques. Postgrau sobre gestió de programes socials (Diputació de Barcelona)
  Col·laboració en formació
 • Sessió introductòria a l'avaluació. Formació per a personal de la UAB
  Col·laboració en formació
 • Diplomatura Postgrau Gestió Pública de la UB
  Col·laboració en formació
 • Mestratge Polítiques Públiques de la UAB
  Col·laboració en formació
 • Mètodes qualitatius màster Gestió pública avançada UB
  Col·laboració en formació

Cursos 2013

 • Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques (CFAPP)
 • Avaluació de polítiques públiques. Màster en polítiques socials i mediació comunitària, ed. 2012-2013. Institut de Govern i Polítiques Públiques
  Col·laboració en formació
 • Mètodes qualitatius. Màster de Salud Global, ed. 2012-2013 (Fundació privada Institut Salut Global Barcelona)
  Col·laboració en formació
 • Introducció a l’avaluació. La pràctica de l’avaluació. Màster en Alta Funció Directiva, 7a edició (Escola d'Administració Pública de Catalunya)
  Col·laboració en formació
 • Evaluation. Master Ciències Polítiques (Universitat Autònoma de Barcelona)
  Col·laboració en formació
 • Conceptes bàsics i usos de l'avaluació de programes i polítiques públiques. Grau en Ciències Polítiques (Universitat de Barcelona)
  Col·laboració en formació
 • Workshop del GIPE (Universitat de Barcelona)
  Col·laboració en formació
 • Mestratge en Direcció Pública Local Ajuntament de Barcelona (EAPC)
  Col·laboració en formació
 • Introducció a l'avaluació d'impacte Agència Catalana de Municipis (UAB)
  Col·laboració en formació
 • Conferència. Grau de Criminologia de la UPF (Universitat Pompeu Fabra)
  Col·laboració en formació
 • Jornada de Bones Pràctiques Educatives Locals (Diputació de Barcelona)
  Col·laboració en formació
 • Curs d'experiments socials en avaluació de polítiques públiques - Nou curs previst dins la Formació 2013 - Posposat
 • Curs d'introducció a l'avaluació econòmica (edició per personal de l'Administració de la Generalitat, amb la col·laboració del Departament d'Economia i Coneixement i l'EAPC)
 • Curs d'introducció a l'avaluació econòmica
 • Curs de Formació en mètodes qualitatius aplicats a avaluació de polítiques públiques (Nivell I)
 • Curs d'Anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques (Nivell II) - Nou curs previst dins la Formació 2013
 • Curs d'anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques (Nivell I)

Cursos 2012

 • Curs de formació en mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de polítiques públiques (Nivell l)
  Dates de realització: 16, 18, 23, 25 d'octubre i 8 de novembre de 2012
 • Curs de formació bàsica sobre mètodes quantitatius per a l’avaluació de polítiques públiques (2a edició)
  Dates de realització: 4, 6, 13, 17, 18, 20, 25 i 27 de setembre
 • Curs de formació bàsica sobre mètodes quantitatius per a l’avaluació de polítiques públiques (1a edició)
  Dates de realització: 2, 6, 9, 13, 16 ,20, 23 i 27 de juliol
 • Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques (CFAPP)
  Formació a mida
 • Conceptes bàsics i usos de l’avaluació de programes i polítiques publiques a l’Àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona
  Formació a mida
 • Conceptes bàsics i usos de l’avaluació de programes i polítiques publiques a l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona
  Formació a mida
 • Conceptes bàsics i usos de l’avaluació de programes i polítiques publiques a l’Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona
  Formació a mida
 • Formació en avaluació de polítiques publiques a la Direcció General de Joventut
  Formació a mida
 • Postgrau en Estratègia i Competitivitat Regional (Disseny i avaluació d'intervencions publiques) al Departament d’Economia i Finances, UPC
  Col·laboració en formació
 • Postgrau de gestió social - Fundació “la Caixa”(Avaluació de polítiques públiques) a la Fundació “la Caixa” i al IDEC (UPF)
  Col·laboració en formació
 • L'avaluació de polítiques públiques: eines i experiències basades en tècniques qualitatives (Llicenciatura en Ciències Polítiques a la UPF)
  Col·laboració en formació
 • Bones pràctiques participatives en recursos residencials per a infants i adolescents (L'avaluació de projectes participatius) al Consorci de Serveis Socials de Barcelona
  Col·laboració en formació
 • L'avaluació de polítiques públiques: eines i experiències basades en tècniques qualitatives (Llicenciatura en Ciències Polítiques a la UB)
  Col·laboració en formació
 • Màster en polítiques socials i comunitàries (Què és l’avaluació i per a què pot servir?) al IGOP
  Col·laboració en formació
 • Què és l’avaluació i per a què pot servir? (Llicenciatura en Ciències Polítiques) a la UB
  Col·laboració en formació
 • El rol professional de l’avaluador de polítiques publiques (Llicenciatura en Ciències Polítiques a la UPF)
  Col·laboració en formació
 • Mètodes i Tèniques d'avaluació Estratègica (Què és l’avaluació i per a què pot servir?) a la Diputació de Barcelona
  Col·laboració en formació

Cursos 2011

 • Curs de formació en mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de polítiques públiques (Nivell l)
  Dates de realització: 22, 24, 29 de novembre i 1 de desembre de 2011
 • Curs de formació bàsica sobre mètodes quantitatius per a l’avaluació de polítiques públiques
  Dates de realització: 5,6,7,8 i 12,13,14 i 15 de juliol
 • Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques (CFAPP)
  Formació a mida
 • Curs en avaluació. Agència Catalana de la Joventut
  Formació a mida
 • Curs en avaluació. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
  Formació a mida
 • Curs en avaluació. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
  Formació a mida
 • Curs en avaluació. Ajuntament de Terrassa
  Formació a mida
 • Curs en avaluació. Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
  Formació a mida
 • Curs en avaluació. Cercle de Comparació Intermunicipal d’Esports de la Diputació de Barcelona
  Formació a mida
 • Curs en avaluació. Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona
  Formació a mida
 • Curs en avaluació. Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona
  Formació a mida
 • Mestratge en Alta Funció Directiva a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
  Col·laboració en formació
 • Mestratge en Gestió Pública a la UAB, UB i UPF
  Col·laboració en formació
 • Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària–Institut de Govern i Polítiques Públiques (UAB)
  Col·laboració en formació
 • Postgrau en Estratègia i Competitivitat Regional–Departament d’Economia i Finances, UPC
  Col·laboració en formació
 • Máster en Gestión Pública Directiva en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
  Col·laboració en formació
 • Curs Elaboració de polítiques públiques: conceptes i instruments al COLPIS
  Col·laboració en formació
 • Programa formativo en Evaluación. Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra). Universidad de Deusto
  Col·laboració en formació
 • Curs Innovació i talent en desenvolupament local al Consorci per a la promoció local del Moianès
  Col·laboració en formació