Vés al contingut

Curs avançat d'Avaluació de les Necessitats de polítiques i de programes | COLPIS

La raó de ser de qualsevol política pública és donar resposta a una determinada problemàtica o necessitat social. Realitzar un bon diagnòstic d’aquesta problemàtica és un requisit fonamental per tal de dissenyar polítiques efectives.
Atès que aquestes necessitats evolucionen, cal avaluar-les constantment i fer els ajustaments oportuns de les polítiques ja en marxa. 

  • Personal tècnic de l'Administració o consultoria que participin en el disseny, seguiment i avaluació de  polítiques i programes públiques.
  • Personal investigador de centres de recerca, universitats i altres entitas que defineixin i/o executin models d'avaluació.
  • Directius i responsables d’organitzacions públiques.
  • Qualsevol persona interessada en la matèria amb coneixements sobre avaluació de les necessitats de polítiques i programes públiques.
  • Marçal Farré, Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (2008) i Màster en Polítiques Públiques per la Universitat Pompeu Fabra i la Johns Hopkins University (2011). És analista d'Ivàlua des d'octubre de 2016. Ha estat assistent de recerca a l'IESE Business School en matèria d'innovació i organització de serveis sanitaris (2011-2013). Ha treballat a la Fundació Pere Tarrés (2013-16), com a consultor i avaluador de projectes del tercer sector social, i ha col·laborat en el disseny de sistemes de seguiment de polítiques públiques amb Bring On S.L (2015-16). També ha participat en l'avaluació de l'impacte de l'ONG Young 1ove pel que fa a la reducció de les transmissions del VIH a Botswana (2015).
  • Albert Julià, Doctor en Sociologia per la Universitat de Barcelona (UB, 2017), Màster en Sociologia iDemografia per la Universitat Pompeu Fabra (2010), Postgrau en Gestió Mediambiental: persona i societat (UB, 2008) i Llicenciat en Sociologia (UB, 2007). Ha participat en diversos projectes d’investigació en pobresa i exclusió social, anàlisis del cicle vital i educació. Prèviament ha treballat a l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona (IERMB, 2017-2019), Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM-UPF, 2015-2017), Universitat Oberta de Barcelona (2016-2017), Universitat Autònoma de Barcelona (2014), i Institut d’Infància i Adolescència (2008-2013). Ha realitzat avaluacions especialment en programes orientats a polítiques d’inclusió social. És professor associat a la Universitat de Barcelona (2014-2019) en sociologia, polítiques públiques i mètodes quantitatius de recerca.
  • Anna Segura, Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i Màster en Desenvolupament i Creixement Econòmic per les universitats Carlos III de Madrid i Lunds Univeristy de Suècia (2014). Abans d’incorporar-se com a analista a Ivàlua el 2016, va treballar com a assistent de recerca per Innovations for Poverty Action a Uganda i Colòmbia (2014-2016), on va participar en diverses avaluacions d’impacte de projectes en els àmbits de la inclusió financera i la rendició de comptes. Al mateix temps, va exercir de consultora externa per a vàries institucions internacionals, entre les que es destaquen Warwick University, Social Impact o la Universidad del Pacífico de Perú. És professora associada al Departament d'Economia i Empresa de la UPF.

Cursos relacionats

  • Màster Direcció Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Seminari Evaluating Public Programmes in a Globalized World | School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington
  • Pla de desenvolupament directiu - L' avaluació com a eina de millora per a la presa de decisions