Vés al contingut

Webinar 5 | Com sistematitzar l’avaluació dins de l'administració? La institucionalització de l’avaluació a la Generalitat de Catalunya

La sistematització de l’avaluació a les administracions facilita que el sector públic prengui decisions basades en l’evidència i contribueix a construir una comunitat de l’avaluació a Catalunya. El webinar donarà a conèixer les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya per incorporar l’evidència a la presa de decisions.

 

Intervencions

Ponent: Anna Tarrach, directora general de Pressupostos – Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda – Generalitat de Catalunya
Presentació: Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua
Conducció: Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement d’Ivàlua

 

Veure el Webinar 5

 

Materials Complementaris:

 

Context:

Sense avaluar no és pot saber si una política respon a les necessitats de la ciutadania, està ben dissenyada, si quan es posa en marxa respon als objectius en base als quals es va dissenyar, si efectivament funciona o no o si aquesta es eficient. Per tant, l’avaluació de polítiques i la seva sistematització és un aspecte crucial per a la millora de les polítiques públiques.

 

Descripció:

L’objectiu del webinar és analitzar els programes de renda a partir dels aprenentatges obtinguts gràcies a les avaluacions realitzades per Ivàlua. A partir de les avaluacions del programa pilot BMincome, Fons Social d’Ajuts a Infants 0-16 (Ajuntament de Barcelona) i Renda Garantida de Ciutadania i del Renda Mínima d’Inserció (Generalitat de Catalunya) es destacaran aspectes com:

 • Taxa de Cobertura, eficiència horitzontal i eficiència vertical
 • Determinants de la sol·licitud
 • Característiques de la població diana i diferències amb la població sol·licitant
 • Determinants de la permanència
 • Permanència: pobresa estructural versus conjuntural
 • Efectivitat de la intervenció

 

Destinataris:

 • Per a les persones que treballen a les administracions i a les entitats del tercer sector que impulsen o es plantegen impulsar processos d’avaluació o estan interessats en l’avaluació
 • Per a avaluadors que treballin a les administracions, centres de recerca, universitats o avaluadors independents
 • Per a persones interessades en l’avaluació

 

Webinars Avaluar per millorar | Cicle de Seminaris d’Ivàlua: l’avaluació en el context de la Covid-19

 

Els webinars tindran una durada d’una hora i estaran oberts a la participació.

Tota la informació també a Twitter: @Ivalua_Cat | #WebinarsIvàlua

Cursos relacionats

 • Màster Direcció Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Seminari Evaluating Public Programmes in a Globalized World | School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington
 • Pla de desenvolupament directiu - L' avaluació com a eina de millora per a la presa de decisions