Vés al contingut

Curs d'introducció als Mètodes Qualitatius aplicats a l'Avaluació de Polítiques Públiques

Aquest curs té per objectiu principal familiaritzar als alumnes amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi qualitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. S’adreça a professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic. Els objectius d’aprenentatge són els següents:

  • Familiaritzar-se amb conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques.
  • Copsar els límits i potencialitats dels mètodes qualitatius en l’aplicació específica en projectes d’avaluació.
  • Presentar diverses modalitats de recollida d’informació, amb especial èmfasi en l’entrevista qualitativa.
  • Entrar en contacte amb l’anàlisi de dades textuals a partir d’uns objectius d’avaluació.
  • Avaluar, amb criteris de validesa científica, el rigor i la qualitat d’avaluacions qualitatives.

El curs consta de 5 seminaris de 4 hores de durada. Els primers 4 seminaris comprenen sessions teòriques i sessions pràctiques i el cinquè seminari és en format workshop.

El material formatiu de suport inclou les presentacions de les sessions, els casos i exercicis pràctics, una guia pràctica elaborada per Ivàlua relacionada amb els continguts del curs, i lectures de referència, bibliografia i webgrafia.

Professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic.

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions.

LUPICINIO ÍÑIGUEZ-RUEDA
Catedràtic a la UAB

Doctor en Filosofia i Lletres (Psicologia) per l'UAB (1986). Catedràtic de Psicologia Social (2003) al Departament de Psicologia Social (UAB). Membre del Barcelona Science & Technology Studies (STS-bcn). Editor de les revistes “Athenea Digital. Revista de pensament i investigació social” (www.atheneadigital.net) i “Quaderns de Psicologia. International Journal of Psychology” (www.quadernsdepsicologia.cat). Els seus interessos de recerca se centren en el desenvolupament dels mètodes qualitatius d'investigació en ciències socials i, particularment, en l'Anàlisi del Discurs. Com a temes específics de recerca ha realitzat treballs en el camp de la memòria social, el medi ambient, l'impacte social de les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs), i l'anàlisi de polítiques públiques. És editor (juntament amb Tomás Ibáñez) de “Critical Social Psychology” (London. Sage, 1997) i d’“Anàlisi del Discurs. Manual per a les Ciències socials” (Barcelona: EDIUOC, 2003). Site web: https://orcid.org/0000-0002-1936-9428.

Documents adjunts

Cursos relacionats

  • Màster Direcció Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Seminari Evaluating Public Programmes in a Globalized World | School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington
  • Màster Interuniversitari de Gestió Pública | Universitat Autònoma de Barcelona-Universitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra