Vés al contingut

Curs d’introducció a l’anàlisi de dades per a l’avaluació de polítiques públiques

El curs d’introducció a l’anàlisi de dades per a l’avaluació de polítiques públiques és un curs d’introducció als principals mètodes i tècniques d’anàlisi  quantitativa
que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques, que forma part del Pla de formació anual d’Ivàlua.

Es dirigeix a professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic que desitgin adquirir coneixements bàsics d’estadística i competència en el programa lliure R i la seva interfície gràfica RStudio, per a l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques.

També s’adreça a llicenciats o graduats en ciències socials que desitgin reforçar el seu perfil en anàlisi de dades i/o familiaritzar-se amb l’ús del programa lliure R i la seva interfície gràfica RStudio.

Els objectius d’aprenentatge del curs són els següents:

  • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial
  • Conèixer les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques
  • Practicar l’aplicació d’aquestes tècniques amb el paquet estadístic lliure R mitjançant l’ús d’una de les seves interfícies gràfiques (RStudio)
  • Analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes de polítiques públiques

El curs s’estructura en vuit sessions de tres hores de durada. Cadascuna de les sessions escomposa de tres parts:

  • Presentació teòrica de les diverses tècniques estadístiques (1 hora)
  • Aplicació de les tècniques amb el paquet estadístic R i RStudio (1 hora)
  • Resolució d’un exercici pràctic (1 hora)

El material formatiu de suport inclou les presentacions de les sessions teòriques, les guies per a l’aplicació pràctica a RStudio i R, els casos i exercicis pràctics, amb exemples reals i les lectures de referència, bibliografia i webgrafia.
 

Aquest curs s’adreça a professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic. El curs s’ofereix a un nombre màxim de 20 alumnes.

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit al 80% de les sessions

Documents adjunts

Cursos relacionats

  • Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Curs de Contractació pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Official Master’s Degree in Political Science | Universitat Autònoma de Barcelona