Vés al contingut

Webinar 8 | Com i per què cal avaluar amb perspectiva de gènere? Presentació de la Guia Pràctica d’Ivàlua sobre avaluació i gènere

Avaluar amb perspectiva de gènere millora la qualitat de les avaluacions i contribueix a generar elements de coneixement per transformar les polítiques i programes de manera que donin resposta a les necessitats del conjunt de la ciutadania.

Presentació de la Guia pràctica 18. La perspectiva de gènere en l’avaluació de polítiques públiques

 

Vídeo del Webinar 8

 

Presentació resum Guia Pràctica 18

 

Guia Pràctica 18

 

Vídeos de tots els webinars

 

Programa:

12.30h | Presentació:
Xavier Cuadras Morató, president del Consell Rector d’Ivàlua
Anna Tarrach, directora general de Pressupostos - Departament d’Economia i Hisenda – Generalitat de Catalunya
 
12.40h | Presentació de la Guia Pràctica 18. La perspectiva de gènere en l’avaluació de polítiques públiques: Què explica? A qui va dirigida? Per a què serveix?  
Júlia De Quintana, analista d’Ivàlua i autora de la guia
 
12.50h | Aprenentatges de les avaluacions amb perspectiva de gènere: La importància d’incorporar  perspectiva de gènere en les avaluacions de polítiques i programes de tots els àmbits.
Eva Alfama, experta en gènere i avaluació i col·laboradora i revisora de la guia
 
13.05h | Taula Rodona L’avaluació amb perspectiva de gènere des de l’administració pública: objectius i reptes.
Modera: Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua
Debat entorn les següents preguntes:

 • En quina mesura diríeu que avui dia les vostres institucions avaluen amb perspectiva de gènere?
 • Com promoveu aquestes avaluacions i quines limitacions o reptes us trobeu?
 • De quina manera la guia us pot ser útil per promoure l’avaluació amb PDG?  

Laia Franco, cap de l’Oficina Polítiques d’Igualtat Gerència d’Igualtat i Ciutadania - Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social – Diputació de Barcelona
Sonia Ruiz, directora de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps - Ajuntament de Barcelona
 
13.35h | Debat obert a la participació
Dinamització: Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement d’Ivàlua
 
13.55h | Cloenda
Neus Pociello
, directora executiva de l’Institut Català de les Dones

 

Context:

Tot i el reconeixement creixent de la necessitat de transversalitzar la perspectiva de gènere en tots els àmbits i de la importància d’avaluar les polítiques i programes que s’implementen, la incorporació de la perspectiva de gènere a les avaluacions ha estat limitada. La tendència general és desenvolupar avaluacions cegues al gènere, és a dir, que no tenen en compte aquest eix de desigualtat i que no es plantegen com les normes i pràctiques de gènere afecten la producció de coneixement en l’execució de l’avaluació.

 • Tanmateix, incorporar la perspectiva de gènere en les avaluacions és important en diversos sentits:
 • Ens permet entendre millor com funcionen les polítiques públiques.
 • Millora la qualitat de l’avaluació.
 • Aporta evidència sobre les implicacions de gènere de les polítiques i programes.
 • Constitueix una oportunitat clau per a poder identificar el biaix de gènere, especialment en els casos en què la política o programa en qüestió no s’ha dissenyat tenint en compte aquesta perspectiva.
 • Millora la rendició de comptes envers el conjunt de la ciutadania.

Les avaluacions amb perspectiva de gènere són doncs un instrument clau per fer avaluacions de més qualitat, més capaces d’identificar què funciona i per a qui funciona, i més inclusives i sensibles a les condicions dels col·lectius menys representats i més vulnerables. Per tots aquests motius, cal fer valer l’ús de la perspectiva de gènere en l’avaluació no només en les polítiques i programes que tenen un especial focus en el gènere, sinó en tota classe d’avaluacions.

 

Descripció:

En el webinar es presentarà la Guia Pràctica 18. La perspectiva de gènere en l’avaluació de polítiques públiques i es posaran a debat qüestions com:

 • Per què és important avaluar amb perspectiva de gènere tota mena de polítiques i programes?
 • Què vol dir incorporar la perspectiva de gènere en l’avaluació i què no és avaluar amb perspectiva de gènere?
 • Com avaluem amb perspectiva de gènere? Quines eines i recursos tenim disponibles i podem aplicar en cada fase del procés d’avaluació per fer una bona avaluació?

 

Destinataris:

 • Persones decisores públiques i professionals de l’administració i de les entitats socials catalanes en tots els àmbits interessades a avaluar amb perspectiva de gènere.
 • Professionals de l’avaluació que vulguin revisar la seva pràctica d’avaluació i incorporar la perspectiva de gènere en les avaluacions que executen.
 • Persones interessades en l’avaluació i en la transversalització de la perspectiva de gènere.

 

Materials disponibles:

Cursos relacionats

 • Curs Disseny i ús d’objectius i indicadors a l’administració pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Màster Direcció Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Seminari Evaluating Public Programmes in a Globalized World | School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington