Vés al contingut

Webinar 6 | Com contribueix l’avaluació econòmica a la presa de decisions en l’actual crisi? La priorització de les polítiques per maximitzar el benestar de la societat

El context actual de greu crisis econòmica fa més necessari que mai un bon ús dels recursos públics per millorar el benestar de la ciutadania. El webinar explicarà a partir d’exemples com les avaluacions econòmiques contribueixen actualment a aquest objectiu.  

 

Intervencions

Ponents:

Ramon Sabes-Figuera, analista d’Ivàlua

Jordi Baños. Cap de l’Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques - Direcció General de Pressupostos - Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda - Generalitat de Catalunya

Presentació: Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua

Conducció: Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement d’Ivàlua

 

Veure el Webinar 6

 

Materials Complementaris:

 

Context:

Per fer front a la crisis econòmica generada per la Covid-19 i a les seves conseqüències sobre els ciutadans, les diferents administracions públiques estan posant en marxa intervencions i programes importants en termes de despesa. A més, en el context del Fons de Recuperació Next Generation EU es preveu un desenvolupament d’iniciatives i polítiques públiques amb un abast i intensitat mai vista des del final de la segona guerra mundial. Per tant, aportar eines que afavoreixen un bon ús d’aquests recursos públics és clau.

 

Descripció:

El webinar explicarà perquè les avaluacions econòmiques són una eina que aporta informació per a millorar la presa de decisions públiques. Es descriuran breument el seus elements claus emprant exemples de Catalunya i també d’altres contextos, recalcant la seva utilitat per als diferents nivells de l’administració i per a diferents tipus de polítiques. També es presentaran exemples de com aquesta eina s’ha integrat en diferents models de gestió publica, descrivint en detall el cas de la Generalitat de Catalunya.

 

Destinataris:

  • Per a les persones que treballen a les administracions que impulsen o es plantegen impulsar processos d’avaluació o estan interessats en l’avaluació.

  • Per a avaluadors que treballen a les administracions, centres de recerca, universitats o avaluadors independents.

  • Per a persones interessades en l’avaluació.

 

Webinars Avaluar per millorar | Cicle de Seminaris d’Ivàlua: l’avaluació en el context de la Covid-19

 

Els webinars tindran una durada d’una hora i estaran oberts a la participació.

Tota la informació també a Twitter: @Ivalua_Cat | #WebinarsIvàlua

Cursos relacionats

  • Màster Direcció Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Seminari Evaluating Public Programmes in a Globalized World | School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington
  • Pla de desenvolupament directiu - L' avaluació com a eina de millora per a la presa de decisions