Introducció a l'anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques

Cursos relacionats

  • Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Curs de Contractació pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Official Master’s Degree in Political Science | Universitat Autònoma de Barcelona