Vés al contingut

Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental

L’experiència del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO) sorgeix el 2006 com a resposta al procés d’estructuració de les polítiques del SOC en la direcció de reforçar l’eficiència del sistema ocupacional en base als principis de la descentralització i la concertació encetat el 2005. L’ens neix com a ens públic de concertació públic-privat entre els 23 municipis de la comarca, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal —el seu precedent immediat són els Pactes Territorials per l’Ocupació. Sorgeix formalment amb els objectius del foment i desenvolupament de programes, serveis i actuacions adreçades a millorar l’ocupabilitat i qualificació de lespersones i l’anàlisi de la problemàtica i les necessitats en aquests àmbits, però també juguen un paper important les actuacions adreçades a la promoció econòmica, el desenvolupament territorial i la millora de l’entorn competitiu per a les empreses i les activitats econòmiques. Com a tercer element, es destaca el foment de la cooperació de les entitats consorciades i el suport a entitats, empreses i institucions col·laboradores per tal d’assolir una major eficàcia, transparència i eficiència en la planificació de les polítiques públiques del territori.

La metodologia emprada per a abordar l’objectiu anterior es basa en: Una anàlisi qualitativa de l’experiència a partir d’entrevistes a informants clau iparticipants a la institució amb la pretensió de copsar la visió d’aquestes personessobre el funcionament de la política a la pràctica.

Documents

Analitzar l’experiència d’implementació de la institució al llarg dels seus nou anys d’existència.
A ulls dels participants es pot considerar una experiència no reeixida en tant que l’ens promotor inicial de la descentralització —la Generalitat (SOC)—va abandonar ràpidament aquesta perspectiva de treball i després va generar estrictament moments de col·laboració ad hoc.
Una part important dels informants han valorat molt positivament del COPEVO el fet que ha estat capaç d’impulsar un coneixement territorial compartit, que ha permès també beneficiar i arribar als municipis petits de la comarca.
Vetllar des de les administracions superiors per a què les institucions territorialitzades especialitzades tinguin una base econòmica suficient.
Plantejar com a base de treball de partida les necessitats o prioritats territorials plantejades, a l'hora d'establir possibles convenis de suport a projectes plurianuals.
És convenient que hi hagi un areferència vàlida des de l’inici pel que fa al pressupost—un control de les expectatives— i les condicions de finançament.
Incentivar propostes de cooperació territorial avançades des de l’administració superior que ha d'actuar de manera proactiva.
Promoure marcs de treball i de continguts relativament acotats.
Crear ens territorials supralocals especialitzats garantint mecanismes de flexibilitat interna per tal que es produeixi un adequat reconeixement de la complexitat territorial i de possibles unitats de treball adequades per a temes concrets.