Vés al contingut

Necessitats financeres de la petita i mitjana empresa a Catalunya

Davant de la necessitat d'impulsar les petites i mitjanes empreses (PIMES) a Catalunya, s'estudien les necessitats financeres i d'inversió d'aquest tipus d'empreses per a la posterior implementació de polítiques públiques en aquest àmbit. Això implica, proporcionar un marc contextual sobre la situació de les petites i mitjanes empreses a Catalunya.

L'avaluació utilitza tècniques quantitatives i qualitatives per a la realització de la caracterització de l'entorn empresarial a Catalunya, apuntant les principals fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces en aquesta matèria per a les PIMES. 

Oferir un marc contextual sobre la situació de la petita i mitjana empresa a Catalunya així com sobre les possibles millores relacionades amb aquest àmbit.
Lideratge del sector turístic que fa una important contribució a l'ocupació a Catalunya.
El sector industrial, juntament amb els serveis vinculats a la indústria, contribueixen aproximadament a la meitat del PIB.
Catalunya genera un percentatge de publicacions, aconsegueix una recaptació de fons del VII programa Marc i aconsegueix atraure projectes del Consell Europeu de recerca molt per sobre del que li correspondria per la seva població.
S'ha produït un increment destacat de noves fonts de finançament: Business Angels, mercats borses alternatives, préstecs patrimonials, entre d'altres.
Ús creixent de les fórmules de col·laboració entre empreses per accedir a la internacionalització i el desenvolupament de programes públics.
Creixent suport públic per al desenvolupament de factors de competitivitat diferents del preu.
Creixent dotació d'infraestructures científiques i tecnològiques al servei de les PIME.
Desenvolupament d'eines de col·laboració en innovació.
En països emergents ha crescut la demanda de béns i serveis en els que Catalunya té una avantatge competitiu: turisme, salut, restauració i disseny.
Proposar un instrument financer pel període 2012-2020 amb l'objectiu que les PIME puguin accedir al crèdit. La proposta podria consistir en un préstec directe de l'Institut Català de Finances a empreses petites i mitjanes amb l'objectiu que puguin incrementar la seva productivitat i enfortir la seva posició en el mercat. L'instrument busca allargar considerablement els terminis actuals, reduir els condicionants de preu i concedir volums més elevats.