Vés al contingut

Guies pràctiques sobre avaluació

Ivàlua elabora i posa a disposició guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques adaptades al nostre entorn amb l’objectiu de facilitar a les administracions públiques i a les entitats del tercer sector de Catalunya l’accés a recursos metodològics que els ajudin a incorporar l’avaluació en el seu dia a dia. Algunes d’aquestes guies donen a conèixer les diferents modalitats d’avaluació existents i per a què serveixen, altres eines s’especialitzen en diferents sectors d’activitat, i finalment hi ha eines que s’adrecen a les administracions i les entitats socials.

Què és avaluar?

Guies pràctiques
GP 1 - Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes d’avaluació
GP 2 - Avaluació de necessitats socials
GP 4 - Avaluació de la implementació
GP 6 - Avaluació econòmica
GP 7 - Avaluació ex ante
GP 8 - La Metodologia qualitativa en l'avaluació de polítiques públiques
GP 9 - Introducció a l'avaluació econòmica
GP 10 - Avaluar l'impacte de les polítiques actives d'ocupació
GP 11 - Com avaluar l'impacte de les polítiques educatives
GP 12 - L’avaluació econòmica de polítiques educatives. Una guia introductòria
GP 13 - L’aplicació de l’avaluació econòmica en l’àmbit dels serveis socials. Una guia introductòria
GP 14 - L'avaluació econòmica en l'àmbit de les polítiques de justícia. Una guia introductòria
GP 15 - Guia pràctica d'avaluació de programes del tercer sector social
GP 16 - Les aportacions de les revisions sistemàtiques de la literatura al disseny de polítiques públiques
GP 17 - L’encàrrec i gestió de l’avaluació