Vés al contingut

Formulació de polítiques basades en l’evidència de Mathematica Research

El passat mes de gener a la Comissió sobre formulació de polítiques basades en l’evidència de Mathematica Research a Chicago, Matthew Matter Stagner va parlar  sobre la importància d’utilitzar  l’evidència per a millorar els programes i informar les decisions polítiques.  Les observacions de Stagner es basen en la seva pròpia experiència en l’avaluació dels programes de benestar infantil i en els canvis de polítiques dissenyats per a minimitzar els abusos i l’abandonament  infantil.

Stagner va posar el focus en tres prioritats: traduir l’evidència de la investigació en canvis de polítiques factibles; ampliar l’accés a les dades administratives de suport a la investigació; i  finalment assegurar que l’evidència utilitzada en la formulació de polítiques sigui rigorosa.

Més informació >>

FONT: Mathematica Research