Vés al contingut

Tancament del projecte europeu Mobilitza’t

Durant el darrer mes de novembre Ivàlua ha tancat el projecte Mobilitza’t Mobile, projecte europeu que fou concedit en el marc de la convocatòria europea sobre experiments socials l’any 2013. El Mobilitza’t Mobile és un programa cofinançat per la Unió Europea, adreçat a joves de 18 a 24 anys que tinguin el títol de Graduat en ESO, PQPI o prova d’accés i cap titulació reglada superior. En el marc de la Mobile World Capital, el Mobile s’ha convertit en un sector emergent a la ciutat de Barcelona amb moltes perspectives de futur, per aquesta raó el programa vol donar a conèixer el sector Mobile, així com les professions vinculades. Al seu torn, ha estat la primera avaluació de l’efectivitat d’una  política activa d’ocupació adreçada a joves, realitzada amb una disseny experimental amb assignació aleatòria.

El tancament del projecte s’ha portat a terme en tres fases. En primer lloc, durant el dia 4 de novembre els diferents socis del projecte es van reunir en un seminari tècnic restringit per tal d’intercanviar experiències sobre els aprenentatges de la implementació i els derivats de la seva avaluació. En aquest seminari hi van assistir els principals ‘partners’ del projecte: Barcelona Activa, Ivàlua, la Cité des Métiers de París i el Job Centre de Gènova. Ivàlua va presentar tant els resultats de l’avaluació de la implementació com els d’impacte del programa, després que Barcelona activa exposés com fou la implementació. El seminari també va servir per preparar l’estratègia de difusió del projecte.

En segon lloc, la proposta inicial del projecte preveia la difusió i arrelament local del coneixement derivat de l’experiència del programa Mobilitza’t en els dos territoris d’influència dels socis internacionals del projecte. Això és, mitjançant una jornada de difusió en cada una de les respectives seus, es pretén convidar a agents clau locals per tal de donar-los a conèixer l’experiència així com els aprenentatges generats.

La primera de les trobades fou a Gènova el dia 14 de novembre, en el marc d’una jornada internacional de promoció de l’ocupació entre els nadius digitals. Els resultats de l’avaluació presentats per Ivàlua foren ben acollits per l’audiència, un total de 60 persones, en la que es trobaven majoritàriament agents locals d’ocupació tant d’entitats del tercer sector com de l’administració pública italiana.  La segona de les trobades fou el dia 18 de novembre a París, on la Ciutat de les Ciències va acollir una jornada sobre la promoció de la inserció professional dels joves en la cultura digital. De manera calcada a la trobada de Gènova, Ivàlua va presentar els resultats de l’avaluació i aquests foren ben acollits per l’audiència assistent, tant per la innovació metodològica com per l’impacte positiu del programa. D’ambdues trobades, us fem partícips dels respectius programes amb els tríptics adjunts.

Finalment, actualment s’està duent  a terme el disseny i l’execució de la difusió virtual del projecte, a partir de l’ús intensiu i estratègic de les xarxes socials. L’informe final de caire més tècnic, es traduirà a un ventall de formats digitals per fer arribar els aprenentatges de l’avaluació a diferents agents clau en la inserció laboral de joves que no estudien ni treballen. En aquesta fase s’hi troben implicats tant Ivàlua com Barcelona Activa, els quals en faran difusió pels seus canals habituals 3.0. Per la seva banda, els ‘partners’ internacionals faran el mateix exercici en les seves respectives llengües (francès i italià), per tal d’arribar a quants més agents locals millor implicats en  la inserció laboral de joves. L’objectiu d’aquesta fase és, no tant sols, posar a disposició de tercers els aprenentatges de la implementació d’un programa complex per a una població diana heterogènia, sinó també l’evidència que es deriva d’una avaluació rigorosa com la que s’ha portat a terme.

Enllaç al programa de Gènova  >>

Enllaç al programa de París >>