Vés al contingut

Ivàlua publica la memòria anual que recull un resum de tots els projectes duts a terme al 2019

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

El Consell Rector d’Ivàlua ha aprovat el 16 de juliol, amb un endarreriment respecte a anys precedents a causa del confinament, la memòria d’Ivàlua 2019, que inclou els comptes anuals i el resum de l’activitat duta a terme al llarg de l’any, especialment intensa ja que Ivàlua ha completat 12 avaluacions de polítiques o programes i ha incrementat fins a 9 els assessoraments per afavorir la futura avaluació de determinades polítiques públiques. S’hi recull un resum de les avaluacions finalitzades i les que estan en curs, de les formacions impartides en avaluació i de les diferents activitats de difusió realitzades. En paral·lel s’inclouen aspectes sobre l’organització i gestió, incloent el pressupost anual, i sobre l’estratègia de comunicació de la institució.

Presentació de la Memòria
Ivàlua 2019: balanç de la feina feta i projectes de futur

Ivàlua es va plantejar com a objectius pel 2019 contribuir a promoure l’avaluació de les polítiques públiques, tot i posant l’èmfasi en apropar l’avaluació a aquells àmbits i sectors en els que aquesta disciplina compta amb escassa presència, i en treballar amb una perspectiva a llarg termini amb aquelles administracions i entitats que ja han començat a incorporar l’avaluació en els seus programes. Amb aquesta voluntat s’han esmerçat esforços en la creació d’eines que permetin a administracions i entitats incorporar l’avaluació als seus processos de presa de decisions de forma sistemàtica. Finalment i com a resultat de la necessitat de fer més visible el que es fa des del consorci, s’ha posat en marxa la nova web.  
Dintre de les col·laboracions a llarg termini, destaca per la seva rellevància la duta a terme amb el Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda en l’avaluació de la Renda Garantida per a la Ciutadania, en la que s’han analitzat els sistemes d’informació i s’ha avaluat la seva implementació, exercici que es continuarà desenvolupant al 2020. 

També s’ha posat en marxa una caixa d’eines que té com a objectiu orientar a les entitats del tercer sector sobre com han d’avançar per incorporar l’avaluació en el seu dia a dia.

S’han potenciat les línies de col·laboració amb el Departament d’Educació amb projectes a llarg termini com el Pla STEMcat per impulsar les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques, l’avaluació dels nous Plans Educatius d’Entorn 0-20 i el projecte Què Funciona en  Educació? en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill.   
Com a nous àmbits d’acció, s’ha contribuït a incorporar l’evidència a l’estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública i també la posada en marxa d’avaluacions en polítiques d’ingressos com ara l’avaluació cost-benefici de l’Impost sobre Begudes Ensucrades Envasades (IBEE), la primera avaluació econòmica impulsada per Ivàlua. 

No puc deixar de fer esment en aquesta introducció a l’avenç que suposa la bona feina realitzada per la Generalitat de Catalunya en l’elaboració d’eines que fan que l’avaluació s’incorpori a la planificació de les polítiques: el PROAVA, un fons que conté assessorament i finançament per a que els departaments  de la Generalitat incorporin a les seves agendes de treball l’avaluació, i el CIAVA, un acord de govern que implica a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya en matèria d’avaluació i que esperona la posada en marxa d’una agenda d’avaluacions i alhora estableix les bases per a la consolidació d’una comunitat de l’avaluació a Catalunya.

Amb la Diputació de Barcelona, s’ha treballat en l’avaluació dels dispositius de segona generació en matèria de teleassistència i també s’han realitzat activitats formatives destinades a millorar la capacitació per l’avaluació dels treballadors d’aquesta institució en diferents àmbits. Es tracta d’iniciatives rellevants que palesen l’esforç de la Diputació de Barcelona per incorporar l’avaluació de forma més sistemàtica en el conjunt de les seves polítiques.

Amb l’Ajuntament de Barcelona s’han avaluat un gran nombre d’iniciatives, la més destacada de les quals per la seva complexitat ha estat el B-MINCOME, però no ha estat l’única. També s’han avaluat diferents accions del Pla de Barris i l’eficiència del Fons d’ajuts d’emergència social per a infants menors de 16 anys. Per altra banda, l’Ajuntament de Barcelona està posant en marxa agendes d’avaluació per a projectes nous en matèria de serveis socials i de l’àmbit educatiu.
També és important assenyalar que l’avaluació avança en el territori, i en aquest sentit, s’ha avaluat la implementació del Pla Educatiu de Sant Cosme i s’ha assessorat a CREACCIÓ, l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d’Osona, per a incorporar l’avaluació en els seus programes estratègics. 

Vull també destacar  la col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, amb qui hem posat  en marxa el Repositori d’Avaluació de Polítiques Públiques de Catalunya que veurà la llum enguany.

Durant el 2019 s’ha treballat en l’estructuració, programació i desenvolupament dels continguts del nou web corporatiu ivalua.cat, un portal que ja es troba disponible i que presenta un enfocament temàtic i una funcionalitat més intuïtiva, amb l’objectiu de permetre als usuaris d’Ivàlua accedir més fàcilment a uns continguts classificats per grans temàtiques i consultar i descarregar les avaluacions, assessoraments i revisions d’evidència realitzades des de la creació d’Ivàlua fins avui.  
També s’ha treballat per garantir la seguretat de les dades que es tracten a les avaluacions, tot i establint protocols de seguretat d’acord amb el nou reglament de protecció de dades.

Tot i aquestes millores notables, queda molt a fer encara per a què la cultura de l’avaluació arreli entre les administracions públiques i les entitats socials. En aquest sentit, en la mesura que els membres d’aquesta comunitat d’avaluació, cada cop més gran, afrontem aquests reptes, aconseguirem contribuir de ben segur a unes millors polítiques i, per tant, una millor societat.

Xavier Cuadras Morató
President del Consell Rector
Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques

Memòria d’activitats Ivàlua 2019