Vés al contingut

La segona edició del Proava està seleccionant les noves propostes d’avaluació de polítiques públiques en l’àmbit de la Generalitat

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

El Proava ofereix cofinançament i assessorament en avaluació a les agrupacions departamentals i organismes de l’àmbit de l’administració catalana

En la primera edició del Proava es van assessorar i cofinançar 11 projectes d’avaluació amb una dotació pressupostària de 180.000 euros

La Direcció General de Pressupostos del Departament d’Economia i Hisenda està liderant el Fons de Promoció per a l’Avaluació de les polítiques públiques, Proava, destinat a cofinançar propostes d’avaluació de polítiques públiques realitzades per part dels departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. En aquesta segona edició la selecció de les propostes d’avaluació es fa d’entre les que han estat presentades en el marc dels plans d’avaluació departamentals, acomplint el que estableix l’Art. 112 de la Llei de finances públiques introduït l’any 2020 sobre sistemàtica d’avaluació i l’acord dut a terme en el marc de la Comissió interdepartamental d'avaluació de polítiques públiques, Ciava.

Ivàlua participa en aquest procés en la tasca d’assessorament sobre la viabilitat i enfocament de les propostes d’avaluació presentades, com a organisme especialitzat en avaluació de polítiques públiques.

La finalitat del fons és contribuir a la institucionalització i sistematització de la pràctica de l’avaluació de polítiques públiques en el conjunt del sector públic de la Generalitat de Catalunya, a fi de facilitar informació rigorosa i objectiva per a la presa de decisions i una major transparència de l’acció pública.

El procés de selecció i assessorament associat al Proava està liderat per l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques depenent de la Direcció General de Pressupostos del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. La seva tasca és la d’acompanyar els organismes en tot el procés d’avaluació, amb la col·laboració d’Ivàlua, des de la concepció de la proposta d’avaluació fins a la licitació i execució de les avaluacions per part d’organismes o empreses especialitzades en avaluació.

Primera edició del Proava

La primera edició del Proava, impulsada l’any 2019, va oferir cofinançament i assessorament a 11 propostes d’avaluació d’entre les 19 presentades. Els criteris de selecció tenien en compte la capacitat efectiva de transformació i millora, la prioritat estratègica de la necessitat o problemàtica a avaluar, la magnitud de recursos públics que comportava o les necessitats d’evidència.

La primera edició comptava amb una dotació de 180.000€ de la que cada proposta d’avaluació podia accedir a com a màxim a 26.000€ o al 65% del cost de l’avaluació a ser encarregada.

De les 11 avaluacions encarregades en diferents àmbits i temàtiques ja s’han finalitzat i publicat les següents:

  • Avaluació socioeconòmica de projectes d’intervenció al patrimoni cultural
  • Ajuts a la compra de vehicles de baixes emissions
  • Intermediació laboral
  • Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020

Fons de promoció per a l'avaluació (PROAVA). Departament d'Economia i Hisenda (gencat.cat)

En les properes setmanes s’aniran publicant la resta de les avaluacions de la primera edició del Proava sobre polítiques públiques d’àmbits com  Educació; Protecció social; Habitatge i actuacions urbanístiques; Societat de la informació i telecomunicacions; i Transport.

Aquestes avaluacions estan informant la presa de decisions sobre aquestes polítiques públiques a partir dels resultats i recomanacions, a fi i efecte que les avaluacions generin la millora efectiva d’aquestes intervencions públiques.

Fons de promoció per a l'avaluació (PROAVA). Departament d'Economia i Hisenda (gencat.cat)

Comissió interdepartamental d'avaluació de polítiques públiques (CIAVA). Departament d'Economia i Hisenda (gencat.cat)

Policy brief del Proava

Infografía del Proava

Guia pràctica 17. L’encàrrec i gestió de l’avaluació