Vés al contingut

El vicepresident Aragonès reitera el compromís del Govern per l’avaluació i aposta per incorporar-la en la presa de decisions públiques

Ivàlua, 10 anys promovent la cultura de l’avaluació

El vicepresident Aragonès reitera el compromís del Govern per l’avaluació i aposta per incorporar-la en la presa de decisions públiques

 

  • Les polítiques públiques que s’han avaluat els últims deu anys representen 2,4 milions d’euros i afecten prop d’1,4 milions de persones
  • L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques celebra una jornada per autoavaluar-se i fer balanç de la incidència dels seus informes en la presa de decisions
  • Un estudi intern conclou que 9 de cada 10 avaluacions realitzades per Ivàlua han incidit en la presa de decisions i una de cada 5 ha contribuït a millorar el disseny de polítiques públiques

 

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha reiterat avui “el compromís del Govern per l’avaluació, com una eina que garanteix l’eficiència i la transparència en l’assignació dels recursos públics”, durant la inauguració de la jornada Avaluar per Millorar. Com fer que les avaluacions millorin la presa de decisions, organitzada per Ivàlua, coincidint amb la commemoració del 10è aniversari de la institució.

Aragonès ha destacat ”l’excel·lent feina” feta per Ivàlua des de la seva posada en marxa, ara fa deu anys i ha posat de manifest que “cal anar més enllà” de la valoració positiva que poden fer les diferents administracions que han rebut els seus serveis. “El repte avui és incorporar-la de manera sistematitzada en la presa de decisions de les prioritats de despesa, de les prioritats d’actuació de les polítiques públiques”, ha afegit.

Durant la cloenda, la directora general de Pressupostos de la Generalitat, Anna Tarrach, ha remarcat que “l’avaluació de les polítiques públiques és un dels instruments del cicle pressupostari que serveix per assignar recursos d’acord amb les prioritats socials, preveient d’aquesta manera l’impacte previst i assegurant el menor cost possible”.

 

Ivàlua s’autoavalua

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) ha celebrat els seus 10 anys d’història fent balanç de la incidència dels seus informes en la presa de decisions dels gestors públics. Durant aquests anys, Ivàlua ha avaluat polítiques públiques que, de manera global, representen un impacte aproximat de 2.400 milions d’euros i afecten prop d’1,4 milions d’usuaris.

Ivàlua s’ha consolidat com a primer i únic organisme referent de l’avaluació a Catalunya i a Espanya. El seu objectiu és avaluar i generar evidència per aconseguir que els resultats de les avaluacions tinguin rellevància en la presa de decisions polítiques i de forma general promoure la cultura de l’avaluació. En aquest sentit, durant la jornada s’ha presentat l’informe L’ús de les avaluacions d’Ivàlua, que mesura la incidència de les avaluacions en la presa de decisions.

L’estudi, que ha analitzat les avaluacions realitzades des del 2008, any en què es va crear, fins al 2016, conclou que el 88% d’avaluacions ha servit per informar processos de decisió i el 25% ha comportat l’adopció de canvis concrets en el disseny de les polítiques públiques. O, dit d’una altra manera, gairebé 9 de cada 10 avaluacions fetes per Ivàlua han informat la presa de decisions i 1 de cada 5 ha contribuït a millorar el disseny de polítiques públiques.

 

Avaluacions fetes per Ivàlua, que han comportat canvis en el disseny de les polítiques públiques

Inserció social. L’avaluació del disseny del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció per millorar l’encaix entre l’ajut i els objectius de garantia d’ingressos i inserció laboral ha permès ajustar l’equilibri entre protecció econòmica i incentivació laboral, i ha incidit en el disseny de l’actual Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya.

Fracàs escolar.  Gràcies a l’avaluació d’impacte dels programes “Èxit curs” i “Èxit estiu” sabem que, en un context d’alta repetició i fracàs escolar com el català, el reforç escolar, tant en horari extraescolar com durant les vacances d’estiu, ajuda als alumnes a aprovar més assignatures i augmenta la seva probabilitat de passar de curs. L’avaluació d’impacte va propiciar la supressió d’un protocol d’enviament d’SMS a les famílies que pretenia afavorir la seva implicació en demostrar-se que no era efectiu i va servir per avalar la continuïtat del programa.

Ajuts socials. L’avaluació de la convocatòria de 2015 del Fons d’Ajuts d’Emergència Social per a infants menors de 16 anys de l’Ajuntament de Barcelona ha servit perquè en convocatòries posteriors de l’ajut es millori la difusió amb l’objectiu d’arribar a més gent, es facin canvis per millorar la focalització i s’ampliïn els conceptes de despesa permesos a les famílies.

Teleassistència. L’avaluació del Servei Local de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Barcelona ha propiciat el disseny i la implementació d’un protocol de valoració de necessitats del potencials usuaris per millorar la selecció de beneficiaris, permetent així que el servei s’adreci a les persones que més el necessiten.

Envelliment actiu. L’avaluació del Programa Gent 3.0 de la Fundació Bancària de La Caixa, que té l’objectiu de promoure l’envelliment actiu de la gent gran, va contribuir a modular el trànsit d’un programa en el qual la persona gran era una beneficiària passiva de les activitats que s’oferien a un altre que també incorporava activitats, formació i recursos orientada a motivar i preparar les persones grans per a què esdevinguessin voluntàries.

Subvencions a la contractació. L’avaluació dels programes de subvencions a la contractació de Barcelona Activa va propiciar un canvi en el disseny del programa “Barcelona Es Compromet”arran d’una de les recomanacions de l’informe que deia que calia incorporar els joves a la població objectiu del programa.

Polítiques de Joventut. En l’avaluació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2000-2010, es va detectar que la metodologia d’una de les accions de suport als ens locals que duu a terme l’Agència Catalana de Joventut, els assessoraments en matèria de participació, havia funcionat molt bé. Arran d’això, es va replicar el format, caracteritzat per combinar un component de formació i un d’assessorament, en el servei de suport al desenvolupament de programes (en diferents àmbits com ara l’habitatge, salut, treball, interculturalitat o informació juvenil)

 

Jornada Avaluar per Millorar. Com fer que les avaluacions millorin la presa de decisions?

La jornada ha comptat amb la participació de persones referents del món de l’avaluació. L’obertura institucional ha anat a càrrec del president del Consell Rector d’Ivàlua, Frederic Udina, que ha desgranat les grans fites assolides i els reptes de futur de la institució. Geoff Mulgan, director de Nesta, una de les entitats més rellevants a nivell mundial en el món de l’avaluació de les polítiques públiques, ha centrat la seva intervenció en com millorar a través de l’avaluació la presa de decisions, el tema central de la jornada.

El director d’Ivàlua, Marc Balaguer, i l’analista, Núria Comas, han explicat l’informe L’ús de la avaluacions d’Ivàlua. Una anàlisi de com les avaluacions enforteixen les polítiques públiques. Per debatre sobre com fer que els resultats s’incorporin en la presa de decisions, Anna Tarrach, directora de Pressupostos de la Generalitat, ha incidit en els reptes que tenen les administracions per incorporar l’avaluació en el seu dia a dia, i Guillem Lopez i Casasnovas, catedràtic d’Economia de la UPF i director del Centre de Recerca en Economia i Salut, ha parlat sobre l’encaix de les agències d’avaluació i la seva importància.

A més, s’han fet dos seminaris: el primer sobre iniciatives per promoure una comunitat d’avaluació, amb l’experiència del director científic de J-Pal Europe, Marc Gurgand; del cap de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques de la Generalitat, Jordi Baños; i de la subdirectora general de Recerca i de formació en Alta Direcció de l’EAPC, Eulàlia Pla. El segon s’ha centrat en com s’han de preparar les organitzacions o les unitats per a l’avaluació i ha comptat amb la participació del director de Planificació i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, Lluís Torrens; l’analista del Servei de Planificació i Avaluació de la Diputació de Barcelona, Andreu Orte; la gerent de DINAMIG, Ariadna Villegas; i l’analista d’Ivàlua, Marçal Farré.