Vés al contingut

Propera aula oberta del projecte Què funciona en educació? | Diversificació i inclusió a l’escola: com millorar l’atenció a les diversitats d’aprenentatge?

27-11-2019 | 18-20h |  Palau Macaya - Barcelona 

Inscripcions

Inscripcions streaming

 

Diversificació, adaptació, personalització..., són distintes les fórmules i plantejaments que es despleguen en els nostres centres educatius per treballar amb les múltiples diversitats que hi aporten els alumnes i oferir així qualitat i igualtat d’oportunitats a tots els col·lectius. En els darrers anys, aquestes aproximacions s’han empeltat de la noció d’escola inclusiva, que aposta per encabir totes les mesures i suports d’atenció educativa en un sistema integral que doni resposta a totes les diversitats i necessitats d’aprenentatge dels alumnes.

Alguns mecanismes d’atenció a la diversitat comporten un suport diferenciat amb un determinat grup d’alumnes durant un determinat període de temps, d’altres combinen atenció específica puntual en unes o altres matèries amb inclusió en l’escolarització ordinària, d’altres passen per individualitzar el treball a l’aula; alguns impliquen la col·laboració amb entitats de fora del centre i l’escolarització externa, d’altres s’organitzen sense sortir del centre amb més o menys suport d’especialistes externs.

És clar que com es dotin i s’apliquin aquests dispositius en els centres i els territoris hauria d’estar en consonància amb les necessitats educatives dels alumnes que s’hi escolaritzen. I aquestes necessitats responen a raons diverses (socioeconòmiques, immigració, discapacitats o trastorns) i són variables en la seva manifestació (àrees de coneixement o conductes) i en la seva intensitat.

A Catalunya som encara lluny d’un model òptim, capaç de combinar diversificació i inclusivitat en l’atenció educativa dels alumnes. Tenim un sistema educatiu fortament estandarditzat, en què els dispositius de suport a la diversitat sovint es troben poc integrats en les vies i espais ordinaris. Aquesta situació és font de desmotivació i abandonament escolar per a col·lectius d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

En aquest debat volem parar especial atenció a un dels pals de paller dels mecanismes d’atenció a la diversitat, els denominats sistemes i programes de diversificació curricular. Parlem de suports específics addicionals i intensius per a alumnes amb necessitats específiques d’aprenentatge, uns suports que a casa nostra s’han aplicat principalment a l’ESO i, en menor mesura, als darrers cursos de primària.

Disposem a dia d’avui d’evidència acumulada, avaluacions i estudis internacionals, que ens informen de com funcionen i com d’efectives poden arribar a ser diferents fórmules de diversificació curricular quan hi ha en joc les oportunitats educatives dels alumnes. Assumint que les fronteres entre la diversificació curricular i altres nocions més properes a la inclusivitat i la personalització són força difuses, ens volem preguntar: què ens diu aquesta evidència? Quins són els impactes de la diversificació curricular en els aprenentatges dels alumnes? Quines són les característiques dels plantejaments i intervencions més efectives? Quins alumnes es beneficien més de quins plantejaments? Com podem avançar a casa nostra cap a model de diversificació i inclusivitat més efectius i equitatius?

La finalitat del debat que aquí anunciem és donar resposta a aquests interrogants. El debat serà presentat per Marc Balaguer, Director d’Ivàlua, i moderat per Ismael Palacín, Director de la Fundació Jaume Bofill.

En una primera part de l’acte, es presentarà la revisió d’evidències elaborada per Gerard Ferrer-Esteban (Recercador Marie Curie de la UAB). Aquest informe sintetitza les conclusions d’avaluacions internacionals sobre els impactes que diferents estratègies i programes de diversificació curricular tenen sobre els resultats educatius de l’alumnat.

En la segona part de l’acte, comptarem amb una taula rodona formada representa per professionals de centres educatius, administració i mon local.

Aquest debat està organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill en el marc del projecte Què Funciona en Educació, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país. L’accés a l’acte és lliure i gratuït, amb inscripció prèvia. El debat es podrà seguir en directe per streaming i també via Twitter amb el hashtag #EduEvidències.