Vés al contingut

Ivàlua assessora la Generalitat de Catalunya per fomentar avaluacions en el marc del PROAVA

Ivàlua col·labora amb el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda que impulsa el Fons de promoció per a l’avaluació de polítiques públiques (PROAVA), una iniciativa que dota de recursos per a cofinançar propostes d’avaluació de polítiques públiques realitzades pels departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya a les que Ivàlua també assessora en avaluació.

La finalitat del fons és contribuir a la institucionalització i sistematització de la pràctica de l’avaluació de polítiques públiques en el conjunt del sector públic de la Generalitat de Catalunya, a fi de facilitar informació rigorosa i objectiva per a la presa de decisions i una major transparència de l’acció pública. Ivàlua, ha contribuït a definir el procediment del PROAVA i assessora les entitats de la Generalitat que han presentat avaluacions per acotar-les i plantejar-les de manera que siguin útils. Segons el cap de l’Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques de Direcció General de Pressupostos adscrita al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de Generalitat de Catalunya, “l’avaluació contribueix a informar de forma rigorosa la presa de decisions pressupostàries, ajudant a maximitzar el benestar de la ciutadania d’acord amb els recursos disponibles”.

Es preveu que el PROAVA, que en la primera edició de 2019 compta amb una dotació global de 180.000 euros, sigui una iniciativa recurrent per als propers anys. Les propostes d’avaluació seleccionades seran cofinançades amb un import màxim de 26.000€ o bé fins un 65% del seu cost.

El procés de selecció consta de dues etapes: la primera en la qual els departaments presenten les seves propostes (fins a un màxim de 4 per departament); i una segona fase en la qual es triaran les propostes d’avaluacions finalment beneficiàries d’aquest fons. A partir del gener del 2020 es farà una transferència de fons del PROAVA als corresponents departaments, per a finançar les propostes d’avaluació seleccionades, a fi que es pugui procedir als corresponents encàrrecs i realització de treballs d’avaluació.

La gestió del PROAVA correspon a l’Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que compta amb el suport de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), mitjançant l’assessorament en matèria de disseny de les propostes d’avaluació i de l’avaluabilitat, així com pel que fa a les pròpies fases de què es composa el PROAVA.

 

Comunitat de pràctica de l’avaluació a l’àmbit de la Generalitat

En paral·lel amb el PROAVA també s’ha impulsat la Comunitat de pràctica d’avaluació de polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya (CoAVA), una xarxa de professionals del conjunt del sector públic de la Generalitat, amb responsabilitat directiva i tècnica que té la finalitat d’impuls i sistematitzar l’avaluació de polítiques públiques a l’administració catalana, mitjançant accions de compartir coneixement, experiències i recursos quant a l’avaluació de polítiques públiques, així com estratègies per a la seva institucionalització. Aquesta jornada suposa la primera trobada presencial del CoAVA.

Presentació Proava

 

Primera reunió CoAVA

Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya.

(Carrer Girona, 20, Barcelona).

Data: 29 octubre 2019

Horari: 9-11.30h

Dubtes i suggeriments: directiva.eapc@gencat.cat

Enllaç inscripció

Presentació CoAVA