Vés al contingut

Invertir en educació i atenció a la primera infància és una via efectiva per lluitar contra la pobresa infantil

Ivàlua, el Departament d’Economia i Hisenda i UNICEF Comitè Catalunya presenten la segona publicació del projecte ‘Què funciona contra la pobresa? – Àmbit pobresa infantil’ que recopila la millor evidència disponible en diferents països per a millorar els processos de presa de decisions i el disseny de les polítiques públiques destinades a mitigar la pobresa infantil.
Presentació QfcPI 1

Una revisió sistemàtica de les polítiques d’educació i atenció en la primera infància’. La publicació, realitzada per Llorenç Soler-Buades i Lara Maestripieri, recull evidències internacionals sobre polítiques, programes i serveis en educació i atenció als nens i les nenes en els primers anys de vida amb efectes positius sobre els infants i les famílies en situació més vulnerable i que, per tant, s’emmarquen en les mesures que contribueixen a la lluita contra la pobresa infantil.

Es tracta de la segona publicació del projecte ‘Què funciona contra la pobresa? Àmbit Pobresa infantil’ (#QFPobresaInfantil). El document, que posa especial focus en les evidències en relació a les escoles bressol, conclou que invertir en educació i atenció a la primera infància – 0 a 3 anys- té efectes positius per als infants en situació més vulnerable, així com per a les seves famílies.

De les evidències, se’n desprèn la necessitat d’ampliar les places d’escola bressol, posant el focus especialment en els barris amb menys oferta i amb major concentració d’infants i famílies en risc de pobresa i exclusió social; reduir els costos per a les famílies; garantir l’equitat en l’accés, de manera que es prenguin mesures per facilitar que els infants en risc de pobresa i exclusió social hi accedeixin, sens perjudici d’evitar la segregació i garantir la diversitat; i assegurar uns estàndards de qualitat en el servei, com per exemple una alta qualificació del personal o unes menors ràtios.

Context de la pobresa infantil a Catalunya

Segons les últimes dades publicades per l’Idescat (Enquesta de Condicions de Vida 2022), el 31,7% dels infants i adolescents de Catalunya – 436.400 nens i nenes- estan en risc de pobresa o exclusió social. Lluitar-hi és un dels principals reptes que cal afrontar perquè viure en la pobresa condiciona la vida i els drets de molts nens, nenes i adolescents i, alhora, té un gran impacte en el conjunt de la societat. Per aquest motiu, és important fer-hi front amb polítiques públiques eficaces.

Amb la publicació d’aquest document es vol incidir en la importància d’invertir en programes i serveis d’educació i atenció en la primera infància, i sobretot, de com fer-ho per aconseguir que els nens i nenes en situació vulnerable, i les seves famílies, se’n puguin beneficiar al màxim en els primers anys de vida, que són determinants per al seu ple desenvolupament cognitiu, personal i social. Així, serveis com les escoles bressol de qualitat són una de les vies per fer front a la pobresa infantil, sense perjudici de la necessitat de moltes altres mesures tendents a garantir recursos als infants i les seves famílies a partir d’altres polítiques, tant predistributives com redistributives. I sense oblidar, tampoc, la necessitat d’avançar cap a mesures que garanteixin la conciliació i que els nens i les nenes puguin estar acompanyats pels seus progenitors, especialment en edats tan primerenques.

Síntesi d’evidències amb casos de polítiques internacionals

La iniciativa ‘Què funciona contra la pobresa? Àmbit Pobresa infantil’, impulsada conjuntament per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques - Ivàlua, el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i UNICEF Comitè Catalunya té l'objectiu de recopilar, analitzar, sintetitzar i transferir la millor evidència disponible per a millorar els processos de presa de decisions i disseny de les polítiques públiques destinades a mitigar la pobresa infantil. El projecte revisa la literatura sobre què funciona i què no en la lluita contra la pobresa infantil a nivell internacional i com es poden aterrar aquestes intervencions a la realitat de Catalunya amb polítiques públiques eficaces i eficients.

Aquesta segona síntesi d’evidències porta per títol ‘Què funciona contra la pobresa? Una revisió sistemàtica de les polítiques d’educació i atenció en la primera infància’, i ha estat realitzada per Llorenç Soler-Buades i Lara Maestripieri del Grup d'Estudis en Innovació, Governança i Polítiques Públiques de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Aquesta entrega sorgeix de la voluntat d'identificar de quina manera les polítiques i els serveis d'educació i atenció a la primera infància poden impactar en els infants en situació més vulnerable, i en les seves famílies, per contribuir a la lluita contra la pobresa i l’exclusió, i ha analitzat estudis sobre l’efectivitat de programes d’escoles bressol i atenció a la infància a domicili de diferents països.

Iniciatives Què funciona?

Ivàlua impulsa les iniciatives Què funciona? en diferents àmbits temàtics per a millorar l’accés a l’evidència i, en conseqüència, contribuir a un millor disseny i implementació de polítiques públiques. A banda del projecte ‘Què funciona contra la pobresa? Àmbit Pobresa infantil’ impulsada conjuntament per Ivàlua, el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i UNICEF Comitè Catalunya, existeixen altres projectes d’altres temàtiques com en educació o en gènere i joventut o les que es preveuen impulsar a partir de l’any 2024 en habitatge, en garantia d’ingressos, en salut, en cures de llarga durada i en polítiques ambientals.

Podeu consultar les iniciatives Què funciona a: https://ivalua.cat/ca/que-funciona

 

Web del projecte 

 

Publicacions del projecte