Vés al contingut
Projecte temàtic / Afers socials i desigualtats

Què funciona contra la Pobresa? Àmbit Pobresa Infantil

banner-proyecto-pobresa
Logo Ivalua
Logo Fundacio Bofill
Logo unicef

 

Malgrat el consens generalitzat del conjunt dels actors polítics i socials en la importància de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els infants i adolescents, la pobresa infantil continua sent una de les xacres més importants de la nostra societat. Segons l’Enquesta de Condicions de Vida 2021, el 28,6% del infants i adolescents a Catalunya estan en risc de pobresa (400.400 infants).

Per avançar en mitigar aquesta problemàtica calen polítiques públiques ambicioses i que es basin en el millor coneixement disponible. El Què funciona contra la pobresa? Àmbit Pobresa infantil es proposa com a objectiu analitzar l’efectivitat de les intervencions dirigides a mitigar la pobresa infantil, amb la finalitat última d’aportar evidència empírica als processos de presa de decisions i disseny de polítiques públiques en aquest àmbit.

 • Quins són els serveis, recursos i polítiques més importants en la lluita contra la pobresa i exclusió social infantil?
 • Quines dimensions i mesures de resultat empren aquestes polítiques? Com es relacionen amb la pobresa infantil?
 • Són efectives aquestes iniciatives? Ho són igual per a tothom?
 • Quins són els principals eixos/reptes a tenir en compte per a la implementació de polítiques per tal que puguin reduir la pobresa infantil en el nostre context?
 • Existeixen exemples de bones pràctiques que es poden prendre com a models per a la millora del disseny d’aquestes polítiques a casa nostra?
 • Elaboració d’una síntesi d’evidència, a partir d’un encàrrec a un expert acadèmic en l’àmbit de la pobresa infantil.
 • Presentació restringida de la síntesi d’evidència i validació, a partir d’una sessió de treball amb un grup estable de persones expertes en pobresa infantil provinents de l’àmbit acadèmic, de les administracions públiques i del tercer sector.
 • Difusió àmplia de la síntesi d’evidència, a partir dels mitjans propis de difusió de les diferents entitats i organitzacions implicades i/o interessades en aquesta iniciativa.
 • Seminari de presentació pública de resultats per tal de generar debat i mobilitzar els principals actors implicats en la temàtica de la síntesi en qüestió.
 • Generar Teories del Canvi plausibles sobre iniciatives contra la pobresa infantil a partir de coneixent científic robust i contrastat.
 • Fomentar un cicle de generació i ús d’aprenentatges que porti a la millora de les polítiques públiques contra la pobresa infantil.
 • Fomentar un debat polític i tècnic sobre les alternatives d’intervenció contra la pobresa infantil que tingui en compte el coneixement disponible sobre la seva viabilitat, efectivitat i eficiència.
 • Afavorir la transparència i la rendició de comptes exposant clarament quines evidències donen suport a les diferents alternatives considerades en la presa de decisions de programes i polítiques contra la pobresa infantil.

Publicacions

Infografia-de-proyecto-pobresa