Vés al contingut

QFcP 00 - Presentació - Què funciona contra la pobresa infantil?

Un projecte per a la millora de la presa de decisions en polítiques d’infància i exclusió social

Malgrat el consens generalitzat del conjunt dels actors polítics i socials en la importància de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els infants i adolescents, la pobresa infantil continua sent una de les xacres més importants de la nostra societat. Segons l’Enquesta de Condicions de Vida 2021, la darrera disponible, el 28,6% del infants i adolescents a Catalunya estan en risc de pobresa (400.400 infants).

Per avançar en mitigar aquesta problemàtica, calen polítiques públiques ambicioses i que es basin en el millor coneixement disponible. Per avançar en mitigar aquesta problemàtica calen polítiques públiques ambicioses i que es basin en el millor coneixement disponible. El Què funciona contra la pobresa? - Àmbit Pobresa infantil es proposa com a objectiu analitzar l’efectivitat de les intervencions dirigides a mitigar la pobresa infantil, amb la finalitat última d’aportar evidència empírica als processos de presa de decisions i disseny de polítiques públiques en aquest àmbit.

En d’altres paraules, les preguntes a les que vol donar resposta aquest projecte són:

  • Quins són els serveis, recursos i polítiques més importants en la lluita contra la pobresa i exclusió social infantil?

  • Quines dimensions i mesures de resultat empren aquestes polítiques? Com es relacionen amb la pobresa infantil?

  • Són efectives aquestes iniciatives? Ho són igual per a tothom?

  • Quins són els principals eixos/reptes a tenir en compte per a la implementació de polítiques per tal que puguin reduir la pobresa infantil en el nostre context?

  • Existeixen exemples de bones pràctiques que es poden prendre com a models per a la millora del disseny d’aquestes polítiques a casa nostra?

En aquest número de presentació, s’explica en més detall les característiques d’aquest projecte i n’assenyala el seu valor afegit per millorar el disseny de les polítiques públiques que persegueixen mitigar la pobresa infantil.
 

Imatge-portada-publicació