Vés al contingut

QFcP 01 - Què funciona per reduir la pobresa infantil durant les primeres etapes de la vida?

La lluita contra la pobresa infantil ha de ser una prioritat en l'agenda política de tots els governs. Experimentar pobresa quan s'és nen/a té, sens dubte, un cost individual en termes de desenvolupament cognitiu i no cognitiu, així com en el benestar i altres indicadors relacionats amb la salut. A més, la pobresa infantil suposa una gran càrrega pel conjunt de la societat amb el pas dels anys en termes de menor acumulació de capital humà, menys productivitat, més delinqüència i major despesa sanitària. Per tant, l’elevada i creixent taxa de pobresa infantil durant les darreres dècades a Catalunya insten a l'aplicació de polítiques públiques per alleujar les adversitats durant els primers anys de vida.

Aquest document presenta un resum de l'evidència científica més recent sobre les polítiques públiques que poden contribuir a alleujar la pobresa infantil primerenca. La pobresa infantil és un fenomen multidimensional que cal abordar des de diverses perspectives. Aquest document se centra en el disseny d'intervencions per mitigar la pobresa econòmica entre les llars amb infants petits. Se centra en les intervencions que són particularment rellevants a les primeres etapes de la vida (és a dir, des del naixement fins als 3 anys), ja que s'ha demostrat que aquestes intervencions són les més rendibles. La revisió de l’evidència se centra en intervencions o experiències de països que són, en gran mesura, comparables a la situació econòmica, social i legal de Catalunya. Això no obstant, és important tenir en compte la idiosincràsia de cada context a l'hora d'extrapolar els resultats.

 

 

Imatge-portada-publicació