Vés al contingut

QFcP 02 - Què funciona contra la pobresa? Una revisió sistemàtica de les polítiques d’educació i atenció en la primera infància

El present informe efectua una revisió sistemàtica de la literatura en perspectiva internacional sobre el potencial de les polítiques d’educació i atenció infantil (d’ara endavant, ECEC) per a reduir la pobresa del col·lectiu en qüestió. En particular, ens centrem a trobar evidència sobre l'impacte dels diferents programes d'ECEC en el desenvolupament infantil i l’ocupació materna. 

També es du a terme una revisió sobre quines són les característiques principals dels programes més efectius, i els contextos en els quals s'implementen. En línia amb la primera edició de "Què funciona contra la pobresa infantil?" (Farré, 2022), s'avaluen polítiques particularment rellevants durant les primeres etapes de la vida (des del naixement fins als 3 anys), però també en diverses intervencions que abracen l'etapa 3-6. L'estudi neix arran d'una necessitat evident, en un context de taxes elevades de pobresa infantil i de dificultosa conciliació familiar-laboral. 

Altrament, la progressiva rellevància de les polítiques ECEC dins l'agenda política i institucional en els darrers 20 anys ens obliga a conèixer si aquestes polítiques funcionen, per a qui ho fan i quines implicacions pràctiques en podem extreure pel nostre context.

Portada Revisió 2 QFcPI