Vés al contingut

QFcP 03 - Què funciona contra la pobresa? Polítiques i programes per garantir una alimentació saludable als infants en situació vulnerable: una revisió sistemàtica de la literatura

Aquest informe revisa sistemàticament la literatura internacional sobre avaluacions d’intervencions, programes o polítiques públiques enfocades a garantir o millorar una alimentació saludable en la població infantil en risc de pobresa o exclusió social. Aquest és el tercer informe de la col·lecció "Què funciona contra la pobresa infantil?" i es focalitza en la malnutrició infantil. En particular, analitza la diversitat d’intervencions per mitigar aquest problema, els seus abordatges i les intervencions més efectives. Es té en compte el context social i econòmic de Catalunya per detectar intervencions fetes en entorns similars que podrien tenir efectes semblants si s'implementessin.

La síntesi d’evidència es motiva per dos factors principals: l’elevada incidència de la problemàtica i la voluntat política per donar-hi resposta. D'una banda, la malnutrició creixent en la població infantil es tradueix en altes prevalences d’excés de pes i obesitat (35,6 % de la població infantil) i les taxes altes de pobresa i risc social en els infants (1 de cada 3 infants). Aquests factors s’interrelacionen, augmentant la malnutrició entre els infants més vulnerables. D'altra banda, l'Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya, presentada a l'abril de 2024, destaca l’accés a l’alimentació saludable com una de les línies principals d’acció. Això segueix l'Acord de Govern i les directrius de la Garantia Infantil Europea de la Unió Europea (UE).

Malgrat les iniciatives existents, cal una millor comprensió dels impactes de les intervencions en els infants en situacions de vulnerabilitat. L'informe vol ser una eina útil per a decisors públics, concloent amb les idees més destacades i futures implicacions públiques.

Portada Revisió 3 QFcPI