Vés al contingut

Es publiquen els primers treballs del projecte EAPC motor de recerca, que compta amb la col·laboració d’Ivàlua

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) acaba de publicar dues recerques subvencionades pel projecte pilot sobre la construcció d’una identitat col·lectiva pluricultural resultants del projecte pilot EAPC motor de recerca, programa que ha comptat amb la col·laboració de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) de la Generalitat i en què Ivàlua també hi ha participat. 

L’Escola va posar en marxa el programa EAPC motor de recerca l’any 2017 amb l’objectiu de generar una recerca per a la millora de les administracions i les polítiques públiques clarament orientada a la presa de decisions i amb possibilitats reals de ser aplicada a l’Administració: una recerca que contribueixi a l’anàlisi i la reflexió que requereixen les polítiques públiques. 

La col·laboració d’Ivàlua ha consistit en l’assessorament per a afavorir la implementabilitat i l’avaluabilitat de les propostes sorgides de les recerques que es concreta en aquestes tasques desenvolupades:

  • Suport als grups de recerca que han rebut la subvenció de l’EAPC 

    • Dos tallers adreçats als grups de recerca sobre la construcció de propostes avaluables 

  • Suport als camps d’innovació 

    • Participació com a observadors en el camp d’innovació 

    • Sessió d’orientació per garantir la futura avaluabilitat de les propostes concretes que surtin dels treballs en el camp 

    • Redacció d’un informe breu sobre l’avaluabilitat de les propostes sorgides del camp 

El projecte pilot dut a terme amb la SIMC es va iniciar amb l'elaboració d'un mapa d'actors i d'una agenda de recerca fixada conjuntament entre acadèmics, decisors públics i agents socials, que va permetre establir prioritats. Així, es va triar com a repte social la construcció d’una identitat col·lectiva pluricultural. Per trobar solucions a aquest repte, l'any 2019 l'EAPC va contractar dues recerques col·laboratives i, per encàrrec de la Comissió Europea, va organitzar un camp d'innovació sobre la construcció del sentit de pertinença dels joves fills de famílies immigrades.

Els treballs que es publiquen ara són el resultat de les dues recerques col·laboratives. Es tracta de Vers una identitat col·lectiva pluricultural (IDCOL), dirigit pel professor Jordi Pàmies (UAB), i de Parla'm en català, soc una dona catalana musulmana, dirigit per la professora Assumpta Aneas (UB). Tot dos aporten eines per a les polítiques públiques de ciutadania i immigració que s’han identificat gràcies a la col·laboració d’acadèmics, decisors públics i membres de la comunitat educativa i de la societat civil, amb participació activa dels col·lectius més relacionats amb les recerques.

L’Escola ha facilitat un doble acompanyament metodològic als equips de recerca. D’una banda, els equips han tingut el suport del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra per a l’aplicació de l’enfocament de recerca i innovació de responsables (RRI). D’altra banda, la col·laboració d’Ivàlua ha consistit en assessorar els equips de recerca per tal d’afavorir la implementabilitat i l’avaluabilitat de les propostes sorgides de les recerques.

La fase pilot del programa EAPC motor de recerca ha permès establir les bases d’una metodologia de recerca col·laborativa per al foment de l’ús de l’evidència científica en les polítiques públiques, objectiu compartit amb el Centre Comú de Recerca (JRC) de la Comissió Europea. Aquesta metodologia s’alinea amb el que recomanen tant la Comissió Europea en els programes marc de recerca Horitzó 2020 i Horitzó Europa com l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en el seu recent informe Addressing societal challenges using transdisciplinary research (juny de 2020).

Els aprenentatges fets per l’Escola han servit, entre altres coses, per reformular les bases de la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre Administració i polítiques públiques, que es publicaran properament. Un resum de l’experiència i de les lliçons apreses durant aquesta etapa es pot trobar en l’article The EAPC Research Driver programme: Fostering better policies through knowledge transfer between academia, public administration and society, publicat aquest mes de febrer al número 10 de la revista European Public Mosaic (EPuM). Open Journal on Public Service.

L’experiència ha permès posar les bases d’un model de recerca col·laborativa per reforçar l’ús de l’evidència científica en les polítiques públiques