Vés al contingut

La primera revisió del projecte Què funciona contra la Pobresa? Àmbit Pobresa Infantil presenta evidències per lluitar-hi durant els primers anys de vida dels infants

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
  • El 2021 un 30% dels infants menors de 16 anys a Catalunya vivien en risc de pobresa.

  • Les polítiques que milloren les oportunitats laborals dels progenitors son una alternativa prometedora per alleujar la pobresa infantil.

  • Els programes de transferències de renda son una estratègia més immediata i directa per reduir la pobresa familiar que les polítiques laborals.

  • L’educació infantil dels 0 als 3 substitueix altres alternatives de tenir cura dels infants (pares, familiars o altres formes de cures no formals).

 

La nova iniciativa Què funciona contra la Pobresa? Àmbit Pobresa infantil, impulsada conjuntament per Ivàlua, el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i UNICEF Comitè Catalunya té l'objectiu de recopilar, analitzar, sintetitzar i transferir la millor evidència disponible per a millorar els processos de presa de decisions i disseny de les polítiques públiques destinades a mitigar la pobresa en aquest període de la vida. Aquest fenomen és una preocupació creixent i que cal afrontar amb millors polítiques públiques tenint en compte les dades que indiquen que al 2021 un 30% dels infants menors de 16 anys a Catalunya vivien en risc de pobresa.

 

La primera publicació temàtica sota el títol Què funciona per reduir la pobresa infantil durant les primeres etapes de la vida? resumeix l'evidència científica més recent sobre les polítiques públiques que poden contribuir a alleujar la pobresa infantil primerenca. La pobresa infantil és un fenomen multidimensional que cal abordar des de diverses perspectives. Aquest document de Lídia Farré, professora de la Facultat d'Economia de la UB, es va presentar durant l’acte de llançament d’aquest projecte Què funciona? celebrat el passat 3 de novembre i se centra en el disseny d'intervencions per mitigar la pobresa econòmica entre les llars amb infants petits. Resumidament, el document conclou que les evidències internacionals indiquen que cal dissenyar polítiques públiques tenint en compte que:

 

Polítiques laborals

Els programes més efectius son els d’acumulació de capital humà, però els beneficis

poden trigar en materialitzar-se.

Les prestacions de paternitat/maternitat ben dissenyades poden tenir efectes

positius sobre el desenvolupament professional dels progenitors.

 

Transferències de renda

Tenen efectes en el més curt termini.

Les transferències focalitzades semblen tenir efecte en reduir la pobresa i el

desenvolupament infantil, hi ha poca evidència sobre els efectes de les universals

(més costoses).

 

Educació infantil gratuïta

Efectes positius sobre els infants procedents d’entorns desafavorits on les

alternatives de cura són de menys qualitat.

Efectes positius sobre l’ocupabilitat de les mares.

 

Web Projecte Què funciona contra la Pobresa? Àmbit Pobresa infantil

Publicació QFcP 00 - Presentació - Què funciona contra la pobresa infantil?

Publicació QFcP 01 - Què funciona per reduir la pobresa infantil durant les primeres etapes de la vida?

Presentació del projecte realitzada el 3 novembre 2022

Document de la presentació del projecte