Vés al contingut

Informes AQuAS sobre avaluació de l'atenció a la cronicitat

El Grup de Treball d’ Avaluació de la Cronicitat de l’Agència  de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ha elaborat dos informes sobre l’atenció a la cronicitat i la seva avaluació.  Els informes es titulen Desenvolupament d‘un marc conceptual i indicadors per avaluar l’atenció a la cronicitatConsens i selecció d'indicadors per avaluar l'atenció a la cronicitat, i podeu consultar-los al web del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.

[Español]