Vés al contingut

Ivàlua publica l’avaluació del sistema de dispositius de prevenció d’incendis del Servei de Teleassistència Domiciliària de la Diputació de Barcelona

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Ivàlua publica l’informe final de l’avaluació del sistema de dispositius de prevenció d’incendis desenvolupat dins del Servei de Teleassistència Domiciliària duu a terme des del 2017 l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de Diputació de Barcelona, institució membre del Consell Rector d’Ivàlua. L'avaluació de l’impacte realitzada s’ha centrat en l’efectivitat del programa dels dispositius de seguretat i, més concretament, dels detectors de foc/fum i de gas. En relació als resultats s’ha constatat que la instal·lació dels detectors de fum, realitzada per l'empresa prestadora de serveis Tunstall Televida redueix la percepció de la probabilitat que esdevingui un incendi a casa. Així mateix, ha reduït la percepció dels destinataris de tenir els coneixements per evitar un incendi i, així, la seva sensació de seguretat. Per aquest motiu, Ivàlua recomana complementar els detectors amb mesures de sensibilització i formació dels usuaris i familiars, així com recollir informació sobre els coneixements i comportaments davant d’un incendi a la llar quan es facin les visites a domicili.

Els principals resultats i recomanacions que recull l’avaluació són els següents:

Resultats: 

  • Els detectors de fum milloren la percepció de tenir un accident relacionat amb el foc a casa i augmenta el coneixement dels aparells com a element de necessitat passiva.
  • No es modifiquen els comportaments de prevenció d’incendis a la llar, així com tampoc augmenta un millor coneixement d’aquests comportaments.
  • No s’ha pogut testar si milloren els decessos amb registres administratius degut a la baixa prevalença del fenomen (incendis en llars de persones més grans de 70 anys).

Recomanacions:

  • Avançar en el perfilat del risc de la població sènior davant d’un incendi a la llar a partir d’informació sociodemogràfica i també la relativa a coneixements i comportaments d’avant d’un incendi.
  • Refinar i pensar nous procediments en l’oferta d’un detector de fum per tal que s’acabi en la seva instal·lació.
  • Introduir l’enquesta sobre percepcions, coneixements i comportaments davant d’un incendi com a element per dissenyar i millorar la prestació del servei.
  • Complementar els detectors de fum amb mesures actives de sensibilització i formació, per tal de canviar coneixements i comportaments de risc davant d’un incendi.
  • Sistematitzar l’obtenció de dades administratives per mesurar la mortalitat i morbilitat a causa d’un incendi a la llar de les persones usuàries del servei.

Avaluació del sistema de dispositius de prevenció d’incendis del Servei de Teleassistència Domiciliària

Informe Final Avaluació

Policy Brief de Resum