Vés al contingut

C2 publica una revisió sistemàtica de literatura sobre l’efectivitat dels programes de prevenció i lluita contra el fracàs escolar

El 14 de novembre de 2011 Campbell Collaboration (C2) ha publicat una revisió sistemàtica de literatura sobre l’efectivitat dels programes de prevenció i lluita contra el fracàs escolar en l’ensenyament primari i secundari. La revisió ha abastat avaluacions publicades entre els anys 1985 i 2010. Com a part dels criteris de selecció dels estudis contemplats, aquests havien de basar-se en dissenys experimentals o quasi experimentals, i havien de contemplar entre les variables d’outcome al menys una d’aquestes: l’assistència a l’escola, la finalització dels estudis, l’obtenció del graduat en educació secundària i/o l’abandonament dels estudis abans de completar-los. En total, s’han seleccionat 548 avaluacions que complien els requisits, d’un total de 23.677 estudis contemplats inicialment. Les conclusions generals mostren efectes positius d’aquest tipus d’intervencions en la disminució dels nivells d’abandonament escolar prematur, amb una variabilitat mínima de la magnitud dels efectes en funció del tipus d’intervenció. La qualitat de la implementació dels programes –i especialment una adaptació acurada del disseny del programa al context local, escola o agència en què s’ha d’aplicar-  tendeix a estar associada a impactes més grans.  

Campbell Collaboration és una xarxa de recerca internacional que produeix revisions sistemàtiques de literatura científica sobre els efectes d’intervencions socials, especialment en els camps de l’educació, el benestar social i les polítiques de justícia i criminalitat. Es basa en la cooperació voluntària d’investigadors procedents de diferents disciplines. La seu de C2 es troba actualment a Oslo, al Norwegian Knowledge Centre for Health Services.

Més informació