Vés al contingut

Catalunya millora en competència científica a les proves PISA

Els resultats de l’informe PISA mostren que Catalunya ha millorat en competència cientificotecnològica, amb 12 punts més respecte l’anterior edició de 2012. Aquesta és una de les principals conclusions dels resultats de l’informe PISA que avalua cada tres anys les competències matemàtica, científica i comprensió lectora, i que en aquesta ocasió ha prioritzat l’àmbit científic i tecnològic –el 50% del total de les proves-.

El PISA ha avaluat els estudiants de 15 anys triats aleatòriament, de 72 països i regions del món, i a Catalunya la mostra avaluada ha estat de 1.769 alumnes de 52 centres educatius d’arreu del país. La puntuació en competència científica és de 504 punts, en comprensió lectora de 500 i en competència matemàtica també de 500 punts. Respecte l’anterior edició celebrada el 2012, el resultat dels centres catalans avaluats és equivalent en comprensió lectora i superior en matemàtiques. 

FONT: govern.cat i OECD