Vés al contingut

Quins programes de beques, rols de lideratge educatiu, formes d’avaluació o polítiques per combatre la segregació funcionen millor?

Aquest 2017, en el marc del projecte ‘Què funciona en educació?’, seguim treballant per aportar nous reculls d’evidències sobre quines polítiques i programes donen més oportunitats educatives a infants i joves, especialment als més desfavorits.

De la mà de diferents investigadors alguns dels temes que tractarem durant el 2017 són:

  • Quines beques i ajuts incrementen la continuïtat de l’alumnat i en milloren els resultats?
  • Com són les polítiques més efectives per combatre la segregació escolar? Són efectives les polítiques que, per exemple, regulen l’elecció escolar o les que influeixen en l’oferta educativa?
  • Quins models i funcions del lideratge educatiu incideixen més en la millora dels aprenentatges de l’alumnat?
  • Quin impacte tenen en l’aprenentatge les diferents formes d’avaluació i seguiment de l’alumnat? Què ens diuen les evidències sobre les avaluacions qualitatives o quantitatives, les avaluacions externes, les avaluacions contínues, l’autoavaluació, l’avaluació entre iguals, els exàmens, els tests, les rúbriques, etc.?

Mentre treballem en el recull d’aquestes evidències que us presentarem els propers mesos, us animem a veure els debats i resultats de les evidències recollides fins al moment en el marc del projecte ‘Què funciona en educació?’:

Què funciona en educació?és una aposta d’Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país. A partir de les publicacions i els debats que generem, volem convidar tothom a discutir sobre com millorar l'educació al nostre país.

Seguiu-nos també a twitter amb el hashtag #EduEvidències