Vés al contingut

Publicada la memòria d’Ivàlua de l’any 2016

La memòria recull les activitats realitzades per Ivàlua durant el 2016 amb l’objectiu de promoure l’avaluació de polítiques públiques i de fer que aquesta s’incorpori a l’actuació habitual de les administracions i les entitats del tercer sector. S’han dut a terme 10 avaluacions, 5 assessoraments i fins a 11 activitats formatives.

Amb relació al tipus d’avaluacions, se n’han fet de necessitats, de disseny, d’implementació i d’impacte, algunes d’elles essent de tipus experimental. Les polítiques públiques avaluades han estat predominantment de l’àmbit de les polítiques socials, d’ocupació i d’educació.

També cal significar el 2016 com un any en què s’han dut a terme grans esforços per a crear eines que permetin millorar l’avaluabilitat de les actuacions dels poders públics.

Amb relació a la formació, destaca la intensificació de les accions formatives, i especialment d’aquelles que van més enllà del menú habitual de cursos que ofereix Ivàlua.

Consulta la memòria 2016.