Vés al contingut

Caracterització de la població amb trastorn mental sever i les seves famílies: primeres dades de l’avaluació del programa “Activa’t per la salut mental”

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua, publica l’informe corresponent a la caracterització inicial dels participants del programa Activa’t per la salut mental, un projecte coordinat per la Generalitat de Catalunya, la Federació Salut Mental Catalunya i la Federació Veus que pretén que persones amb problemes de salut mental i les seves famílies puguin esdevenir més actius en els propis processos de recuperació i millora de la qualitat de vida, mitjançant la seva participació en un circuit estructurat que els permeti l’accés a la informació, la formació, el foment de l’apoderament, i el suport social entre iguals.

La posada en marxa d’"Activa’t per la salut mental" s’ha materialitzat en forma de prova pilot, amb un disseny experimental implantat per Ivàlua, que permetrà valorar l’efectivitat d’aquest tipus d’intervenció i, en base als seus resultats, plantejar si cal fer-la extensible a tota la ciutadania mitjançant la seva incorporació a la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya.

A l’espera de conèixer els resultats de l’avaluació d’impacte acompanyada de l’avaluació d’implementació que està realitzant Ivàlua, a través de l’estudi es pot conèixer millor la situació de moltes famílies que conviuen amb alguna persona afectada per trastorn mental sever a Catalunya a dia d’avui. Per una banda, ens dóna informació sobre en quin moment de la seva recuperació es troba la persona afectada per un trastorn mental sever. Per altra banda, caracteritza quin és el perfil del curador principal en el si de la unitat familiar, perfila com és la relació de cura entre la persona afectada i el seu curador principal i, finalment, com són les relacions socials del curador principal.

El perfil del curador principal en el si de la unitat familiar respon a les següents característiques: en un 71 % són dones, amb una edat mitjana de 59 anys, un 36% treballen fora de casa, un 80% conviuen a la mateixa llar i, finalment, un 70% empren més de 28 hores setmanals a la cura del respectiu familiar afectat per un trastorn mental sever. També s’han identificat aspectes bàsics sobre la relació de cura entre persona afectada per un trastorn mental sever i el seu familiar referents a l’administració de la medicació, l’organització dels horaris o el procés de recuperació de la persona afectada, entre d’altres.

 

Consulta l’Informe corresponent a la caracterització inicial del programa Activa’t per la salut mental

Caracterització de la població amb trastorn mental sever i les seves famílies: primeres dades de l’avaluació del programa “Activa’t per la salut mental