Vés al contingut

El Departament d’Acció Exterior signa un conveni amb Ivàlua per promoure l’avaluació de les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament

conveni ivalua
  • Amb aquest conveni, el Govern aposta per l’avaluació com a eina de millora en el disseny i retiment de comptes en les actuacions de cooperació al desenvolupament

  • La millora de l’avaluació coincideix amb un increment de la partida pressupostària del Govern dedicada a aquest àmbit

El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) per promoure la cultura de l’avaluació en les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament com a eina de millora. El conveni l’ha signat el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé; la directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Carme Gual; i el president del Consell Rector d’Ivàlua, Xavier Cuadras Morató.

La col·laboració entre el Departament d’Acció Exterior, l’ACCD i Ivàlua pivotarà en quatre eixos: la realització d’un Pla d’Avaluacions 2021-2022 que identifiqui i prioritzi necessitats d’evidència; el disseny d’eines per promoure avaluacions amb potencial d’ús; la implementació d’una estratègia per facilitar la incorporació de l’evidència i els aprenentatges generats per les avaluacions als processos de presa de decisions; i, finalment, la difusió de la cultura de l’avaluació. Tot plegat, amb l’objectiu de generar capacitats, dotar d’eines i difondre la cultura de l’avaluació en el sí del Govern. Aquesta col·laboració té una perspectiva sistèmica de l’avaluació a llarg termini, implica tots els actors de la cooperació a Catalunya i comporta accions que combinen capacitació, eines i estratègia que es reforcen entre elles. El conveni té un import de 95.000 euros i serà vigent durant un període de tres anys a partir de la seva signatura.

La signatura d’aquest conveni és la culminació d’un procés de col·laboració entre la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Ivàlua que es va encetar l’any 2018 amb el procés participatiu “Visió 2030: La contribució catalana al desenvolupament global”, i es va dur a terme per construir la visió estratègica que havia de guiar el Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022. Va ser la primera vegada que un procés d’aquestes característiques va alimentar un pla director amb aportacions de la ciutadania, del propi sector de la cooperació catalana i d’altres actors.

La cooperació catalana, compromesa amb l’avaluació

La voluntat de millorar l’avaluació de la cooperació catalana coincideix també amb la necessitat d’acreditar millor els impactes de les pròpies actuacions, en un context en què el Govern de Catalunya ha fet una aposta per incrementar els recursos que destina a Ajut Oficial al Desenvolupament i arribar al 0,7% l’any 2030. Així ho reflecteix l’augment de la partida pressupostària dedicada a la cooperació al desenvolupament als Pressupostos de 2020 del Govern, que va passar de 32,1 milions d’euros a 52,8 milions d’euros. Aquest increment en el pressupost de cooperació es complementa, doncs, amb l’impuls de la cultura de l’avaluació i el retiment de comptes, amb un conveni que implementarà un pla estratègic conjunt entre els organismes de la cooperació al desenvolupament del Govern i Ivàlua a tres anys.

Ivàlua és un soci estratègic en la política transversal del Govern per incorporar l’avaluació des dels inicis dels processos fins a la incorporació dels resultats i recomanacions de les avaluacions a les polítiques públiques. Al llarg d’aquest camí, el conveni amb Ivàlua acompanyarà la Generalitat en la tasca d’impuls i promoció de la cultura de l’avaluació i l’ús de l’evidència en la política pública de cooperació al desenvolupament de Catalunya. Ivàlua és un consorci públic que es dedica a promoure la cultura de l’avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques a Catalunya, les entitats sense ànim de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic i entre la ciutadania en general.


 

Coneix la tasca d’assesorament anteriorment realitzada per Ivàlua: Ivàlua ha assessorat la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament en la definició del rol que ha de jugar l’avaluació en la cooperació catalana els propers anys | ivalua


 

Cooperació catalana: El Departament d’Acció Exterior signa un conveni amb Ivàlua per promoure l’avaluació de les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament. Cooperació catalana (gencat.cat)