Vés al contingut

Ivàlua ha assessorat la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament en la definició del rol que ha de jugar l’avaluació en la cooperació catalana els propers anys

En la cooperació catalana hi ha un ampli consens sobre la necessitat de recollir i incorporar els aprenentatges d’experiències passades per arribar a un model de cooperació eficaç, eficient i sostenible. En aquesta línia, l’assessorament d’Ivàlua ha incidit en garantir que els sistemes i les activitats d’avaluació que s’implementin en el marc del nou Pla Director 2019-2022 contribueixin a la provisió sistemàtica d’evidències, aprenentatges i lliçons que puguin ser incorporades als processos de presa de decisions de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD), l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la resta d’entitats per avançar cap el model de cooperació catalana desitjat.

Els principals aprenentatges que sorgeixen d’aquest assessorament són:

- Per tal que es percebi l’avaluació com una oportunitat d’aprenentatge i no com un exercici fiscalitzador, cal separar-la dels components de seguiment i retiment de comptes.

- Per maximitzar la utilitat i l’ús de les avaluacions sobre instruments transversals de la cooperació catalana, cal fomentar que les organitzacions responsables de l’instrument siguin involucrades en la definició i gestió de l’avaluació des de l’inici.

- Per tal que les avaluacions reverteixin en millors polítiques de cooperació, cal promoure que les conclusions i recomanacions que en sorgeixin s’incorporin al procés de presa de decisions de les entitats que les encarreguen.

 

Avaluació encarregada per: Direcció General de Cooperació al Desenvolupament

Equip avaluador: Laura Kirchner i Anna Segura