Vés al contingut

Ivàlua participa a la 3a trobada de la CoAVA per explicar com incorporar els resultats de les avaluacions

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Ivàlua ha participat a la tercera trobada de la CoAVA, comunitat de pràctica de l’avaluació de polítiques públiques de Catalunya, que és una xarxa de professionals del conjunt del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb responsabilitat directiva i tècnica i interès en l’àmbit de l’avaluació de polítiques públiques.

El director d’Ivàlua, Marc Balaguer, i l’analista, Anna Segura, han explicat la importància de l’ús de les avaluacions de polítiques públiques i els elements que faciliten que les administracions públiques incorporin de forma sistemàtica els coneixements i evidències que es desprenen de les avaluacions, amb l’objectiu que siguin tinguts en compte en la presa de decisions.

En relació a això, Ivàlua ha avançat als membre de la CoAVA una nova eina del Toolkit d’Ivàlua, sobre la incorporació dels resultats de les avaluacions de polítiques públiques als processos de presa de decisions. També s’ha esmentat el nou projecte Repositori d’Avaluacions de Polítiques Públiques d’Ivàlua i la Universitat Pompeu Fabra que recull avaluacions rigoroses i de qualitat d’avaluacions realitzades a Catalunya com a recurs útil pels membres de la comunitat.

Desenvolupament de la 3a trobada de la CoAVA

La trobada va comptar amb l’obertura a càrrec de la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), Marta Felip, i de la secretària d’Economia del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (DVEH) de la Generalitat de Catalunya; Natàlia Mas Guix.

Maria José del Blanco, de l’Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques del DVEH va explicar les “Novetats en matèria d’avaluació a la Generalitat de Catalunya”. El director executiu d’Ivàlua, Marc Balaguer, i l'analista d’Ivàlua, Anna Segura, van centrar-se a “Com puc incorporar els resultats d’una avaluació a la presa de decisions?”.

Posteriorment, es van explicar “Experiències en avaluació en l'àmbit de mobilitat i transports de la Generalitat de Catalunya”, així com “L’experiència de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat (DGIM)”, a càrrec de Santiago Ribas, sub-director general de Planificació i Tecnologia a la DGIM, i de Jordi Janot, responsable de Tractament de Dades de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat a la Generalitat de Catalunya. Finalment, es va explicar “L'experiència de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona”, a càrrec de Francesc Calvet, cap del Servei de Planificació a l’ATM.

Enllaç CoAVA

Presentació Ivàlua Com incorporar els resultats de les avaluacions

Novetats en matèria d’avaluació a la Generalitat de Catalunya, a càrrec de M. José del Blanco (Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques)

Com puc incorporar els resultats d’una avaluació a la presa de decisions?, a càrrec de Marc Balaguer, director executiu d’Ivàlua, i Anna Segura, analista d’Ivàlua

L’experiència de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat (DGIM), a càrrec de Santiago Ribas, sub-director general de Planificació i Tecnologia a la DGIM, i Jordi Janot, responsable de Tractament de Dades de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat a la Generalitat de Catalunya

L'experiència de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona, a càrrec de Francesc Calvet, cap del Servei de Planificació a l’ATM