Vés al contingut

Participació de l’Agencia de Evaluación y Calidad en el Seminari de l'OCDE sobre presa de decisions basades en evidències

AEVAL ha representat a Espanya en el seminari de l'OCDE "What Works and Evidence Informed Policy Making: Exploring the Opportunities for International Collaboration ", celebrat a París el 16 de novembre, en el qual es van exposar diferents experiències de la realització d'avaluacions que serveixin com a eina per a la presa de decisions basades en evidències en els països integrants de l'Organització.

Així mateix, es va intercanviar informació sobre l'elaboració comuna d'indicadors i fonts d'informació basada en dades empíriques objectives i línies de cooperació futura. Amb les conclusions d'aquesta reunió s'elaboraran nous documents per a continuar amb el treball.

Més  informació>>

FONT:  AEVAL