Vés al contingut

L’avaluació del Pla de barris de Barcelona constata el valor d’un nou enfocament basat en la governança col·laborativa per aplicar polítiques transversals a les realitats de diferents territoris

L’avaluació d’impacte detecta una certa reducció de la desigualtat urbana entre territoris, malgrat que es tracta d’una anàlisi limitada per la manca de dades
Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Ivàlua publica l’avaluació de la primera edició  del Pla de Barris de Barcelona (2016-2020), una iniciativa extraordinària de l’Ajuntament de Barcelona dirigida a reduir les desigualtats a la ciutat. Amb una dotació de 150 milions d’euros a invertir en els 16 barris amb pitjors indicadors socioeconòmics, el Pla té com a objectius enfortir la xarxa educativa, impulsar l’activitat econòmica, millorar les condicions de vida de la població i fer front als dèficits urbanístics, d’accessibilitat i d’equipaments d’aquests barris.

L’avaluació de la implementació posa en valor el treball transversal, l’abordatge participatiu, la flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de cada territori i el lideratge relacional de l’equip de Foment de Ciutat. Addicionalment, proposa que el Pla de Barris pot ésser considerat una experiència de governança col·laborativa i que per tant ha estat reeixit en la seva voluntat de canviar la manera de gestionar les polítiques públiques a nivell municipal.

L’avaluació de l’impacte cercava analitzar si el Pla ha aconseguit reduir la desigualtat urbana a la ciutat. A partir de la construcció de tres indicadors sintètics de vulnerabilitat s’ha constat una lleugera millora dels barris del Pla de Barris, en relació als barris del grup de comparació. Tanmateix, aquesta ha d’ésser interpretada amb molta cautela, donat que l’efecte no és estadísticament significatiu i la disponibilitat de dades en el moment de realitzar l’avaluació ha limitat l’anàlisi al període 2015-2018.

Projecte coordinat per: Carla Cordoncillo, analista d’Ivàlua

 

Avaluació Pla de Barris

Informe Final Avaluació Pla de Barris

Resum Executiu Avaluació Pla de Barris

Policy brief de resum Avaluació Pla de Barris

Infografia Avaluació Pla de Barris